Forum Polskie Pola Lacanowskiego zostało założone 26 czerwca 2010 r. Cześć z założycieli Forum Polskiego Pola Lacanowskiego uczestniczyła wcześniej w pracach nieformalnego Forum, działającego w ramach Sinthome-Grupa Psychoanalizy Lacanowskiej, od poczatku jego istnienia, tj. od roku 2008. Forum jest członkiem L’Internationale des Forums du Champ Lacanien (Międzynarodowej Federacji Forów Pola Lacanowskiego), zwanej IF-EPFCL i opiera swoje działania ...
Czytaj dalej »