Seminarium FPPL: Czym jest Seks? Alenki Zupančič


CZYM JEST SEX?
Seminarium poświęcone najnowszej książce Alenki Zupančič,
członkini tzw. Lublańskiej szkoły psychoanalizy

luty 2023 – czerwiec 2023
„Nie jestem filozofem” mówi Lacan w 1974 roku w Rzymie, przerywając dziennikarzowi. Kawałek dalej, gdy mówi o tym, na czym polega funkcja analityka i co robić, by analiza była poważna i skuteczna, dodaje „Nie uprawiam żadnej filozofii, przeciwnie, wystrzegam się jej jak dżumy”.

Nic dziwnego! Przecież przede wszystkim psychoanaliza to pewna praktyka czy technika – albo jak Lacan określa ją w „Micie indywidualnym neurotyka”, sztuka (sic!) – za pomącą której można zajmować się mówieniem. Nieuchronnie pojęcia jakimi posługując się lacaniści (symptom, pragnienie, diagnoza, rozkosz) odsyłają do nieabstrakcyjnej kliniki.

Czy jest sens, a nawet czy istnieje możliwość filozofowania psychoanalizą?

Mimo iż wydaje się, że odpowiedź na to pytanie jest przecząca, wielu autorów podejmowało i wciąż podejmuje próby nie tylko prowadzenia teoretycznych rozważań w ramach psychoanalizy, ale również wykorzystywania i łączenia psychoanalizy z krytyką kultury, badaniami społecznymi czy filozofią. Toż to blasfemia i wypaczenie nauk Lacana. Być może właśnie tak jest. Zanim jednak stwierdzimy, że Žižek, Badiou, Dolar czy Zupančič są zaledwie epigonami Mistrza, dobrze jest usiąść do książek i wyrobić sobie zdanie na temat przedwcześnie wykpionych autorów.

Z tego względu zachęcamy do udziału w seminarium poświęconym czytaniu i omawianiu najnowszej książki – jak dotąd jedynej na polskim rynku wydawniczym – Alenki Zupančič (członkini tzw. Lublańskiej szkoły psychoanalizy) pt. „Czym jest seks?”. Czy ta filozofka ma nam coś do powiedzenia na temat seksu? Może tym, do czego nas zaprasza jest postawienie pytania, któremu razem z nią będziemy mogli się przyjrzeć. Czytając clickbaitowe podrozdziały, takie jak Chrześcijaństwo i polimorficzna perwersyjność, Niewidzialna masturbacja rynku, Od pępka Adama do pępka snu, przekonamy się na czym ma polegać związek filozofii i psychoanalizy. Jak sama autorka stwierdza: „Strony te narodziły się z podwójnego przekonania: po pierwsze, że w psychoanalizie seks jest przede wszystkim pojęciem, które pozwala sformułować tkwiącą w rzeczywistości uporczywą sprzeczność” oraz „po drugie, że owej sprzeczności nie da się obejść ani zredukować do niższego poziomu (to jest sprzeczności między już ustalonymi istotami czy bytami) lecz że jest ona – jako sprzeczność – zaangażowana w samo strukturowanie tych bytów, w samej ich istocie”.

Bibliografia: Alenka Zupančič, Czym jest seks?, przeł. Tomasz Sieczkowski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej i Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Warszawa 2021.

Do udziału w zajęciach zachęcamy wszystkich: wszystkie osoby zainteresowane psychoanalizą i filozofią, jak również sceptycznych klinicystów i sceptycznych filozofów.

Zgłoszenia proszę nadsyłać na adres: bkpokor@o2.pl. W zgłoszeniu prosimy o podanie przyczyny chęci dołączenia do zajęć, a w tytule wiadomości prosimy o wpisanie „Czym jest seks?”

Zajęcia konwersatoryjne poświęcone książce Czym jest seks? prowadzone będą przez Bartosza Pokorskiego, wraz z osobą współprowadzącą.

KALENDARZ SPOTKAŃ 2023

GODZINA

  • 10:00 – 12:00

CENA

  • Pojedyncze zajęcia (2 godziny): 30 zł
  • Pojedyncze zajęcia (2 godziny) dla studentów: 20 zł
  • Dla członków FPPL wstęp wolny

Prosimy o dokonywanie wpłat na konto FPPL: 79 1140 2004 0000 3902 7553 8931

Tytuł przelewu: CZYM JEST SEKS (+ liczba zajęć)

Potwierdzenia wpłat prosimy wysyłać na adres: bkpokor@o2.pl

MIEJSCE ZAJĘĆ

PROWADZĄCY

  • Stanisław Chankowski
  • Bartosz Pokorski

KOORDYNATOR ZAJĘĆ

 


Kalendarz spotkań FPPL