Czytanie Seminarium XVII Lacana - FPPL


Jest koniec roku 1969. Francja poturbowana przez wojnę w Algierii i zeszłoroczne protesty majowe. Dotychczasowe autorytety straciły na znaczeniu. Postrącano z piedestałów panów i mistrzów, z prezydentem de Gaullem na czele, zakwestionowano status quo. Kontestatorzy, czyli przede wszystkim generacja powojenna, o innej wrażliwości, chce nowej, sprawiedliwszej umowy społecznej, ale jaki miałaby ona przybrać kształt? Nie ma co do tego zgody. Nastroje są wręcz rewolucyjne, a życie intelektualne Francji kwitnie. Wielu intelektualistów poczuwa się do zabrania stanowiska, bierze udział w licznych debatach publicznych, angażuje się w bieżące sprawy polityczne i społeczne kraju; chcą pokierować tą nową energią. Nazwiska Sartre’a i Foucaulta odbijają się wtedy wielkim echem. Zaangażowani intelektualiści to nowi celebryci.

W takiej atmosferze przyszło Lacanowi spotkać się ze studentami nowo powołanego uniwersytetu w Vincennes – bezpośredni skutek wydarzeń majowych sprzed roku. Ma im opowiedzieć o psychoanalizie, o której jest w tym czasie głośno (podobno może nadawać się do nowego ładu społecznego). Cykl lacanowskich improwizacji w Vincennes zaplanowany jest na cztery wizyty, ale z tych czterech spotkań odbywa się tylko pierwsze, w sumie nieudane…

Na naszych najbliższych zajęciach z Seminarium XVII, będziemy wczytywać się w przebieg tego spotkania. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie jednego z uczestników: czy psychoanaliza jest rewolucyjna? oraz co takiego Lacan chciał powiedzieć studentom i kontestatorom, a czego oni tak bardzo nie chcieli usłyszeć. Jak to z dobrymi porażkami bywa, są tutaj perełki do wyłowienia, m.in.: wiedza i jej miejsce w czterech dyskursach, zwłaszcza uniwersyteckim i analitycznym, dyskurs królujący w ZSRR oraz bliska Lacanowi koncepcja uniwersytetu krytycznego. Zapraszamy do wspólnego czytania.

Spotkanie poprowadzą Marek Adamiec i Erwin Dolaciński.

ZAPRASZAMY!

Więcej informacji: Czytanie Seminarium XVII Lacana

Dołącz do wydarzenia na fb

Kalendarz spotkań FPPL