Zarezerwujcie sobie czas 15 maja w godzinach 10:00-17:30, aby posłuchać o tym: „Czym jest ojciec?”

Pod takim tytułem, już 15 maja, odbędzie się Dzień Obszaru Wielojęzycznego Międzynarodowego Zrzeszenia Forów Pola Lacanowskiego (IF -EPFCL).

Podczas konferencji, pierwszej takiej o charakterze naukowym, poruszony zostanie temat funkcji ojca w nauczaniu Lacana.
Obszar Wielojęzyczny zrzesza 6 Forów z 5 krajów (Grecji, Libanu, Polski, Turcji, Rumunii) i ważne wydaje się podkreślenie, że to właśnie członkowie Forum Polskiego Pola Lacanowskiego: Jan Tkaczow i Marcin Piotrowski zaprezentują swoje prace podczas wystąpień.


FIRST DAY OF THE MULTILINGUAL ZONE

What is a father?

Saturday 15 May 2021

  • IF– EPFCL
  • MULTILINGUAL AREA
  • FORUM OF ATHENS

Godziny czasu polskiego:

10:00 – 10:15 Moriatis Stylianos, Responsible for the day

Georges Giakoumakis, Delegate of the Athens Forum

10:15 – 11:40  1st Table

Moderated by : Seretis Panos

10:20 – 10:35

 

What Is (That) a Father…Wants from a Women?

Radu Turcanu

10:35 – 10:50

 

Why not Oedipus?

Jan Tkaczow

10:50 – 11:05

 

Position of the father in relation to the mother’s desire

Christodoulaki  Anna

11:05 – 11:20 A symptom-version father

Zehra Eyrouk

11:20 – 11:40  Discussion
 

 

11:45 – 12:45

Conference:

Colette Soler : Another curse

Moderated by:

     Velissaropoulos Maria

12:45 – 13:00 Debate
Pause
 

14:00 – 15:30 

2nd Table

Moderated by : Wojakowska –Sciba  Anna

14:05 – 14:20

 

What is a father

Marcin Piotrowski

14:20 – 14:35

 

„…the father of the name?”

Diego Mautino

14:30 – 15:00

 

A Father between Cain and Abel – Which Father?

Simay Karakaş

15:00 – 15:20  Discussion
 

15:25 – 15:30 

3rd Table

Moderated by : Sahar Yacoub

15:35 – 15:50

 

The Name-of the Father : another name of the subject

Kommata Evangélie

15:50 – 16:05

 

Less than a Father

Özgür Öğütcen

16:05 – 16:20

 

A suffering triangulation

Elie Helou

16:20 – 16:35 The father’s ab-sense

Moriatis Stylianos

16:35 – 17:00 Discussion
17:00 – 17:30 Closing – Announcement of the next day   

Bratis Dionyssis – Mounir Chalhoub: Representative of the multilingual area

Dzisiaj przedstawiamy tekst zapowiadający, którego autorem jest Stylianos Moriatis (tłum. Anna Wojakowska-Skiba):

Czym jest ojciec?

Forum Ateńskie zaproponowało by zająć się tym pytaniem, ponieważ w ten czy inny sposób znajduje się ono w centrum doświadczenia analitycznego; dzieje się tak z tego powodu, że dla każdego podmiotu implikuje ono relację odniesienia, która odsyła do szczególności funkcji ojcowskiej. Ojciec, który zachował określone miejsce w konstrukcjach freudowskich, jest zawsze związany z kompleksem kastracyjnym, który nie jest mitem ojca, ale kością, jak powiedział Lacan, to znaczy realnym, które nic nie zawdzięcza ojcu dającemu lanie[1]. W tym sensie problematyka edypalna koncentruje się na sposobie, w jaki podmiot sytuuje się względem funkcji ojca, która z kolei umiejscowiona jest na przecięciu trzech aspektów ojca: symbolicznego, wyobrażeniowego i realnego. W przejściu od ojca hordy prymitywnej z Freudowskiego „Totem i Tabu” do ojca uwodzącego, a następnie w wersji ojca typu Daddy cool i w jego różnych innych współczesnych wersjach oraz rolach, jakie pełni w dzisiejszej rodzinie, znajdujemy przedstawienia serii możliwych sposobów odczytania wiedzy na temat ojca, który to temat każe wiecznie od nowa konstruować różne interpretacje życia psychicznego podmiotu.

Kolejne analizy miejsca, które ojciec zajmuje w funkcji ojcowskiej – niezależnie od tego, czy zajął on pozycję, w której tę funkcję przyjmuje czy też nie – wpisują się w historię ponownego opracowania tematu ojca i prowadzą do konsekwencji, które mogą oddziaływać na kilka pokoleń. Wielość imion ojca i teoretyczne badanie tego, co się odnosi do jego miejsca dotykają prawdy, która nie znajduje się poza indywidualnym działaniem i zajmowaniem stanowiska w jakiejkolwiek społeczności. Odnawiając to pytanie podczas naszego pierwszego Dnia Obszaru Wielojęzycznego, wysunęliśmy na pierwszy plan pytanie o pragnienie jego przekazu, ponieważ: Stosunek prawa do pragnienia jest tak bliski, że jedynie funkcja prawa wyznacza ścieżkę pragnienia. Pragnienie jako pragnienie matki jest tożsame z funkcją prawa. To z faktu, że prawo jej zabrania, jednocześnie zmusza ono do pragnienia jej, bo przecież sama w sobie matka nie jest obiektem najbardziej budzącym pragnienie. Jeśli wszystko jest zorganizowane wokół pragnienia matki, jeśli mielibyśmy woleć, żeby kobieta była inna niż matka, cóż to oznacza jeśli nie to, że rozkaz jest wprowadzony w samą strukturę pragnienia. Wypowiedzmy rzecz do końca – pragniemy na rozkaz. Mit Edypa oznacza, że pragnienie ojca jest tym, które stworzyło prawo…[2]

W odniesieniu do ojca, który zasadniczo nie stanowi dwuznaczności, można powiedzieć, że tym, co wchodzi w grę w analizie tego pojęcia nie jest analiza kogoś jako ojca, ale interpretacja analityczna w tym sensie, jaki Lacan podaje nam w tekście zwanym L’Etourdit, który jest w całości skonstruowany na tym fundamencie. Zdanie otwierające: Akt wypowiedzenia[3] pozostaje zapomniany w tle tego co się mówi, w tym, co się słyszy[4], jednocześnie mówi to, co mówi i służy jako obiekt gramatyczny do sprawdzenia, z samego faktu, że wypowiada – taka jest dokładnie funkcja interpretacji w analizie. Interpretacja ta ma na celu przywrócenie zapomnianego wypowiedzenia[5] i tego, co za tym idzie, ponieważ korzenie etiologii nerwicy pozostają te same: to pasja do bycia, która każe podmiotowi nie rozpoznawać własnego braku w byciu, tego braku, który wpisuje się w jego wytwory moralne, prawne, polityczne, religijne, a nawet naukowe. Postaramy się uchwycić sposoby na jakie zadajemy sobie owo pytanie z miejsca, w którym aktualnie się znajdujemy i gdzie się obecnie znajduje nasza kultura nieodwołująca się do patrylinearnej formy rodziny, formy obecnej w dyskursie powstających teraz jej różnych formuł.

1. Colette Soler, L’inconscient réinventé (Nieświadome wynalezione na nowo), str.160.
2. Jacques Lacan, Le Séminaire L’Angoisse (Seminarium X Lęk), livre X, str. 126.
3. Akt wypowiedzenia to nie jest dokładne tłumaczenie tej rzadko używanej konstrukcji gramatycznej, ale dobrze oddaje sens francuskiego „Qu’on dise” przy okazji nie stwarzając ryzyka błędnego
tłumaczenia, które odnosi się do fr. dire, które oznacza jednocześnie fakt wydawania dźwięków w danym języku i wyrażenia w nim myśli – przypis tłumacza.
4. Także: rozumie – przypis tłumacza.
5. Z fr. dire jw. – przypis tłumacza.

Stylianos Moriatis (tłum. Anna Wojakowska-Skiba)


Preludia

Maria Koukoumaki – Prelude 1 „What is a father?”

Anna Wojakowska Skiba – Prelude 2 „Ojciec własnego imienia”

Begüm Topaloğlu & Sinan Tayfur – Prelude 3 „Name-of-the-Freud”

Cynthia Jabbour – Prelude 4 „Justice of the Father”


Rejestracja

What is a father? – 1st Online International Conference of the Forums of the Multilingual Zone IF-EPFCL | The Forum of Athens – Lacanian Psychoanalysis: champlacanienathenes.net