Zapraszamy w tę sobotę 16 kwietnia o 11.00 do pałacyku Brzozowskich na spotkanie dotyczące tektu J. Lacana „Faza lustra” (szczegóły w odnośniku).
Poniżej znajdziecie Państwo źródła uzupełniające i komentujące problematykę fazy lustra oprócz tekstu właściwego:

– opracowanie teorii kompleksów u człowieka jako opozycyjnych do zjawisk instynktownych u zwierząt na podstawie teksu J. Lacana „Kompleksy rodzinne w kształtowaniu się jednostki”
http://www.jlacan.nazwa.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=211&Itemid=123

– uwodząca rola przestrzeni wg Rogera Caillois
polskie tłumaczenie robocze „Mimikra i legendarna psychastenia”
tekst angielski http://www.generation-online.org/p/fpcaillois.htm

– efekty testu lustra u człowieka i u zwierząt (w jęz. ang.)
http://en.wikipedia.org/wiki/Rouge_test
http://en.wikipedia.org/wiki/Mirror_test

– dyskusja zagadnień zawartych w „Fazie lustra”
http://www.lacanonline.com/index/2010/09/what-does-lacan-say-about-the-mirror-stage-part-i/

– inne źródła do których odnosi się J. Lacan w tekście „Fazy lustra”
„Antropologia strukturalna” Claude Levi-Strauss, rozdz. „Skuteczność symboliczna”
„Ego i mechanizmy obronne” Anna Freud

MK