ANALIZA, JEJ KONIEC I KONTYNUACJE
Trzecie międzynarodowe spotkanie Szkoły Pola Lacanowskiego
Grudzień 9-11, 2011
Paryż – Francja

szczegóły