Na pierwszym spotkaniu z cyklu Joyce – Artysta litery chcielibyśmy przede wszystkim przybliżyć Państwu postać Jamesa Joyce’a. W tym celu zaprosiliśmy do udziału profesora Sławomira Masłonia, znawcę literatury angielskojęzycznej, który opowie o życiu i twórczości Joyce’a, a także o recepcji jego twórczości na świecie.

W czasie tego wprowadzającego spotkania spróbujemy także odpowiedzieć na pytanie Po co Lacanowi Joyce? Nauczanie psychoanalizy i jej postępująca konceptualizacja przebiegały u Lacana po bardzo precyzyjnej trajektorii, której punktem wyjścia była myśl Freuda, zaś miejscem docelowym było to, co realne, splecione w węzeł z językiem i fantazją w klinice boromejskiej. Lacan nigdy nie staje w miejscu: w jego trajektorii przedefiniowaniu musiało ulec wiele pojęć. Naszym zamiarem jest przyjrzeć się pokrótce temu, jak przebiegała trajektoria nauczania Lacana w odniesieniu do znaczącego, symptomu i, bardzo ogólnie, podmiotu – aby spróbować wyjaśnić, co Lacan wnosi do psychoanalizy dzięki Joyce’owi.

Członkowie Forum Polskiego Pola Lacanowskiego uczestniczą w zajęciach nieodpłatnie.

ZAPRASZAMY!

Więcej informacji: Joyce – Artysta litery

Dołącz do wydarzenia na fb

Plan zajęć FPPL