Ilustracja: Loui Jover – Deconstructing James Joyce


Zapraszamy na pierwsze spotkanie w nowym cyklu pt. „Joyce – następstwa” już w sobotę 15 października, o godz. 10:00 na Zoom.

„Następstwa” to, z jednej strony, kontynuacja serii zajęć „Joyce – artysta litery”, które prowadziliśmy w zeszłym roku akademickim w oparciu o książkę Colette Soler „Lacan Reading Joyce”. Z innej strony to także suplement do tej książki, w którym Colette Soler koncentruje się na kilku kluczowych elementach – koncepcjach, pojęciach – jakie Lacan wypracował odnośnie Jamesa Joyce’a, autora, ale także przypadku klinicznego. Wreszcie „następstwa” to słowo stawiające pytanie o konsekwencje, jakie dla praktyki klinicznej ma teoretyczne opracowanie przypadku Joyce’a. Innymi słowy, następstwa to zapytanie o nową klinikę i teorię psychoanalizy opartą na węźle boromejskim.

W trakcie czterech zajęć w tym semestrze będziemy pogłębiać problematykę nowej kliniki poprzez bardziej precyzyjną analizę takich pojęć Lacana jak narcyzm, „krasełko” (fr. escabeau), czy „CZŁ.EK” (fr. LOM), opracowanych przez Colette Soler w suplemencie „Następstwa”.

Zajęcia październikowe poświęcimy jednak nie następstwom, a powrotom: zamierzamy wrócić do obszarów i pojęć omówionych w poprzednim semestrze, które wydały nam się warte przypomnienia, a także najbardziej nośne w odniesieniu do suplementu Soler. Będą to więc zajęcia powtórkowe, przygotowujące grunt dla „Następstw”.

W najbliższą sobotę zamierzamy zająć się, między innymi:

  • Symptomem jako czymś, co zasłania fundamentalny brak w podmiocie i staje się partnerem wobec braku stosunku płciowego;
  • „Nego” Joyce’a jako aktem, podtrzymanym i przyjętym;
  • Wykluczeniem de facto, jakiego Joyce dokonał – wykluczeniem nie tylko imienia ojca, ale także stosunku płciowego; w kontekście tego, co dało Lacanowi asumpt do opracowania czwartego elementu – Sinthomu, umożliwiającego zawiązanie węzła w ogóle;
  • Lapsusem węzła boromejskiego, który udaremnia powiązanie porządku Wyobrażeniowego z dwoma pozostałymi porządkami;

Tym samym zachęcamy uczestników spotkania do wspólnej dyskusji i stawiania pytań, na które będziemy szukać odpowiedzi, także w „Następstwach”.

UWAGA: dysponujemy tekstem „Następstw” po polsku, w roboczym tłumaczeniu Anatola Magdziarza. Przeczytanie tekstu C. Soler przed spotkaniem listopadowym niewątpliwie umożliwi lepsze przygotowanie do zajęć, w tym do dyskusji.

Spotkania odbywają się w soboty w godzinach 10:00-12:00 w następujących dniach:

  • 15 października 2022
  • 19 listopada 2022
  • 10 grudnia 2022
  • 14 stycznia 2023

Prowadzący zajęcia: Joanna Szymańska i Marcin Piotrowski

ZAPRASZAMY!

Więcej informacji i zapisy na zajęcia: Joyce – Następstwa

Dołącz do wydarzenia na fb

Plan zajęć FPPL