Działa już kartel zajmujący się tekstem Jacquesa Lacana z Ecrits „Pytanie poprzedzające jakiekolwiek możliwe leczenie psychozy”. Tekst ten będzie omawiany na seminarium teoretycznym z psychoanalitykiem Marc’iem Straussem z EPFCL podczas jego wizyty w Warszawie 23-24 października 2010r. Obecnie wśród uczestników kartelu są: Beata Goc, Marcin Klaus, Sara Rodowicz-Ślusarczyk oraz Joanna Szymańska, pełniąca funkcję +1 kartelu. Spotkania kartelu mają miejsce raz w tygodniu. Prezentacja efektów spotkań dająca swojego rodzaju wstęp przed seminarium z Marc’iem Straussem odbędzie się 16 października br.  Więcej informacji dotyczących kartelu u Joanny Szymańskiej: asap@post.home.pl

SR-Ś