Wynaleziony przez Lacana kartel stanowi jeden z kluczowych elementów w strukturze jego Szkoły, a służy pracy nad doktryną psychoanalityczną. Kartel jest małą grupą osób, która zajmuje się wybranym zagadnieniem w oparciu o teksty Freuda lub Lacana. Doświadczenie pracy tej małej grupy jest doświadczeniem tego, czym jest Szkoła psychoanalizy. Produkt pracy zespołu jakim jest kartel, nie ma być zespołowy, ale indywidualny, właściwy dla każdego z osobna.

Funkcja kartelu zasadza się na wspieraniu pracy każdego z jego uczestników. Struktura kartelu to x +1, gdzie x to co najmniej 3 osoby; ale łącznie nie więcej niż 5. Ma ona związek z lacanowską koncepcją węzła boromejskiego. Oznacza to, że każdy z uczestników kartelu odpowiada za to, by trzymać w całości grupę i sprzyjać jej pracy. Zasadą tworzenia węzła boromejskiego jest wykluczenie możliwości splotu dwójki, bo to zawsze prowadzi do rozłamu.

Lacan uważał, że pragnienie wiedzy nabiera substancji jedynie na bazie grupy społecznej. To brak w wiedzy uruchamia pracę członków kartelu wokół zagadnienia, które ich wspólnie interesuje, wokół „kawałka realnego, które wspólnie próbują złapać”.

Osoby spoza Forum mogą uczestniczyć w kartelach na takich samych prawach jak członkowie FPPL. W przypadku chęci przystąpienia do kartelu prosimy o kontakt bezpośrednio z osobą pełniącą funkcję „+1” w danym kartelu. Jeżeli nie będzie możliwości dołączenia do już rozpoczętego kartelu, osoba „+1” poinformuje o możliwości przystąpienia do karteli formowanych w przyszłości.

Kartele międzynarodowe z udziałem członków Forów, w ósmym, „wielojęzycznym”, obszarze współpracy IF-EPFCL

Kartel w ramach współpracy w Strefie Wielojęzycznej – kartel działający
Kartel uformowany we wrześniu 2022 roku, pracuje w języku angielskim nad tektem J. Lacana «Seminar IV. The Object-Relation». Skład w porządku alfabetycznym: Marek Adamiec (FPPL), Livia Diosan (Forum Pola Lacanowskiego – Rumunia), Oğuzhan Nacak [(+1) Forum Pola Lacanowskiego z Istambułu], Joanna Szymańska (FPPL).

Kartel „Radiophonie” – kartel działający
Od maja 2022 w składzie: Alkan Tuba (Turcja), Jozsef Gal (Rumunia), Katarzyna Pieńko-Jamuła (Polska, FPPL), Radu Turcanu (+1) (Rumunia), Vera Yung (Niemcy/USA), Ioana Ciovarnache (Rumunia), Erwin Dolaciński (Polska, FPPL), Oğuzhan Nacak (Turcja).

Kartel Seminarium XX „Encore” – kartel zakończony (luty 2023)
Od września 2021 r.: Tuba Alkan, Ece Asiroglu, Sinem Acar, Oguzhan Nacak (Turcja, Forum z Istambułu w formacji), Ahman Halloum (Liban, Forum Pola Lacanowskiego FCLL), Anna Wojakowska-Skiba (+1; FPPL)

Kartel „Kobieta analityk w analizie. Koniec analizy i procedura przejścia” – kartel działający
Od listopada 2021 r. (języki: FR i ANG): Julietta de Battista (Argentyna, Forum Pola Lacanowskiego z Patagonii), Ceren Korulsan (Turcja, Forum Pola Lacanowskiego Istambuł w formacji), Paola Malquiori (Włochy, Forum Pola Lacanowskiego ICLES z Neapolu), Barbara Schuman (+1; USA, Forum Analityczne Pola Lacanowskiego z Kolorado), Anna Wojakowska-Skiba (FPPL)

Kartel LIPP (Międzynarodowego Laboratorium Polityki Psychoanalizy) IF-EPFCL „Nowe tyranie wiedzy” – kartel działający
Wychodząc od lektury Seminarium XVII Lacana L’envers de la psychanalyse („Odwrotna strona psychoanalizy”).
Cora Aguerre HISZPANIA: Pytanie seksualne: etyka i polityka
David Bernard FRANCJA (+1): Wiedza i władza
Philippe Madet FRANCJA: Jouissance to polityka
Vera Pollo BRAZYLIA: Rasizm, to, co kobiece, i nominacja
Sara Rodowicz-Ślusarczyk POLSKA: Nic tylko wiedza?

Kartel „Seminarium na temat Skradzionego listu” – kartel zakończony
[J.Lacan «Le séminaire sur «La lettre volée»» ]; uczestnicy: Ahmad Halloun (Liban), Simay Karakaş (Turcja), Jan Tkaczow (Polska; FPPL), Sahar Yacoub (Liban), Simge Zilif (Turcja).

Kartel „Graf pragnienia” – kartel zakończony
[w tym lektura: J. Lacan „Seminarium V. „Formacje nieświadomego”; « Les formations de l’inconscient »] ; uczestnicy: Helene Issa (Liban), Marcin Piotrowski (Polska; FPPL), Sara Rodowicz-Ślusarczyk (Polska; FPPL; +1), Simge Zilif (Turcja).

Kartel „Seminarium XII. Kluczowe problemy psychoanalizy” – kartel zakończony
[J.Lacan «Problemes cruciaux pour la psychanalyse»]; uczestnicy: Stylianos Moriatis (Grecja), Zehra Eryoruk (Turcja), Virgil Ciomos (Rumunia), Sara Rodowicz-Ślusarczyk (Polska; FPPL) oraz Jean-Jacques Gorog (+1; Francja).

Kartele polskie z udziałem osób z FPPL i spoza Forum:

Kartel Seminarium III „Psychozy” – kartel działający
Powstał w czerwcu 2022 r., w składzie: Sara Rodowicz-Ślusarczyk (+1; FPPL), Magdalena Świętanowska (FPPL), Bartosz Niemier (FPPL), Julia Neter (FPPL), Łukasz Kaczmarczyk (FPPL).

Kartel „Psychoanaliza z dziećmi” – kartel działający
Kartel pracuje nad tekstem książki Leonardo Rodrigueza pt.: „Psychoanalysis with Children”.
Członkowie kartelu: Joanna Szymańska (FPPL), Magdalena Świętanowska (FPPL), Kamila Kolebacz (FPPL), Kinga Mucha, Filip Olech (FPPL), Marcin Piotrowski (+1; FPPL).

Kartel „Objaśnianie Marzeń sennych” („Die Traumdeutung”) – kartel działający
Powstał w kwietniu 2022 r. jako przygotowanie do seminarium z Bernardem Toboulem, w składzie: Tomasz Strugała (+1; FPPL), Sylwester Strzecha (FPPL), Anna Grudzień (FPPL), Erwin Dolaciński (FPPL), Dorota Borowska (FPPL), Katarzyna Pieńko-Jamuła (FPPL), Dorota Wojciechowska (FPPL), Łukasz Kaczmarczyk (FPPL).

Kartel tłumaczeniowy „Humanizacja” Colette Soler – kartel działający
Powstał w 2021 r., w składzie: Joanna Szymańska (+1; FPPL), Jan Tkaczow (FPPL), Anna Grudzień (FPPL), Marcin Klaus (FPPL).

Kartel tłumaczeniowy „Seminarium XVII” – kartel zakończony
Rozpoczął pracę we wrześniu 2021 roku. Uczestnicy: Marek Adamiec (FPPL), Anna Grudzień (+1, FPPL), Marcin Klaus (FPPL), Kamila Anna Kolebacz (FPPL), Bartosz Pokorski (FPPL). Byli członkowie: Iwona Ozga. Praca nad tłumaczeniem fragmentów Seminarium XVII Lacana „Odwrotna strona psychoanalizy”: Wykładu z 26 listopada 1969, Wykładu z 17 grudnia 1969, Wykładu z 3 grudnia 1969 (Analyticon).

Kartel Seminarium V „Formacje nieświadomego” – kartel zakończony
Działa od lutego 2021. Pracuje nad Seminarium V Lacana (w wersji oryginalnej oraz w angielskim tłumaczeniu Russella Grigga). W składzie: Erwin Dolaciński (FPPL), Bartosz Niemier (FPPL), Filip Olech (FPPL), Bartosz Pokorski (FPPL) i Anna Wojakowska-Skiba (FPPL; +1). Byli członkowie: Olga DeFatta.

Kartel „Obalenie podmiotu” – kartel zakończony
Uformował się w grudniu 2020, w składzie: Marek Adamiec (FPPL; +1) Erwin Dolaciński (FPPL), Anna Grudzień (FPPL), Bartosz Niemier (FPPL), Filip Olech (FPPL), Bartosz Pokorski (FPPL). Pracuje nad tekstem J. Lacana „Obalenie podmiotu oraz dialektyka pragnienia we freudowskim nieświadomym”, 1960 r. (wyd. 1966), tłum. Anna Wojakowska-Skiba.

Kartel „Lacan — The Unconscious Reinvented” – kartel zakończony
Powstał w sierpniu 2020. Pracuje nad książką Colettle Soler „Lacan — The Unconscious Reinvented”. Skład: Beata Alzonne, Olga DeFatta, Erwin Dolaciński (FPPL), Iwona Ozga, Katarzyna Pieńko-Jamuła (FPPL), Bartosz Pokorski (FPPL), Joanna Szymańska (FPPL; +1).

Kartel „Lacanian Affects” – kartel zakończony
Powstał w lutym 2020 i pracował nad książką Colette Soler „Lacanian Affects”. Skład: Beata Alzonne, Erwin Dolaciński (FPPL), Iwona Ozga, Katarzyna Pieńko-Jamuła (FPPL), Bartosz Pokorski (FPPL), Joanna Szymańska (FPPL; +1). Kartel publicznie zaprezentował efekty pracy 30.09.2020 w klubojadalni Młodsza Siostra w Warszawie i przez Zoom: Afekty w psychoanalizie.

Kartel „Pisma techniczne Freuda” – kartel zakończony
Powstał w listopadzie 2019 i pracuje nad Seminarium I Lacana oraz tekstami Freuda omawianymi w tymże Seminarium. W skład kartelu wchodzą: Magdalena Świętanowska (FPPL), Maja Retecka (FPPL), Tomasz Strugała (FPPL; +1) i Wiosna Szukała.

Kartel „Psychozy” – kartel zakończony
Pracuje nad Seminarium III Lacana. Działa od października 2018, reaktywowany po 3 miesięcznej przerwie w składzie: Paula Czosnowska (FPPL), Tomasz Strugała (FPPL; +1) i Stella Pawlaczyk (FPPL).

Kartel „Teksty założycielskie Szkoły psychoanalizy” – kartel zakończony
Kontynuacja tłumaczeń, lektury i debat nad Szkołą psychoanalizy w polu Forum; teksty: Przedmowa do angielskiego wydania Seminarium XI „Podstawy psychoanalizy”; List rozwiązujący EFP; List Sprawy Freudowskiej uczestnicy: Marcin Piotrowski (FPPL), Sara Rodowicz-Ślusarczyk (FPPL), Jan Tkaczow (FPPL), Anna Wojakowska-Skiba (FPPL), ruchoma funkcja +1. Kartel rozpoczął swoją pracę w październiku 2019 r.

Kartel „Lęk” – kartel zakończony
Od października 2019. Kartel pracuje nad Seminarium X „Lęk” J. Lacana (tłumaczenie robocze FPPL: Anatol Magdziarz i Anna Wojakowska Skiba). Lekturami dodatkowymi są pisma Z. Freuda: „Niesamowite” oraz „Zahamowanie, symptom, lęk” (Oba wydane przez KR, tłum. Robert Reszke). W skład kartelu wchodzą: Erwin Dolaciński (FPPL), Marcin Klaus (FPPL), Marcin Koziej (FPPL; +1), Kacper Latecki (FPPL), Marcin Piotrowski (FPPL), Oktawia Winiarska. Prezentacja kartelu miała miejsce 6.07.2020 w klubojadalni Młodsza Siostra i przez Zoom, podczas obchodów 10. lecia FPPL: Prezentacja kartelu Lęk.

Kartel „Interpretacja” – kartel zakończony
Kartel powstał w październiku 2018 r. Pracował nad interpretacją snu o zastrzyku Irmy z II rozdziału „Objaśnianie marzeń sennych” Z. Freuda (KR 2015, tłum. Robert Reszke). Następnie kartel pracował nad tekstem J. Lacana „Kierowanie leczeniem” (przekład roboczy FPPL oraz angielskie wydanie Ecrits) i tekstem C. Soler „Histeria i kobiecość”. Aktualnie kartel zajmuje się tekstem „Funkcja i pole mówienia i mowy w psychoanalizie” J. Lacana. W skład kartelu wchodzą: Erwin Dolaciński (FPPL), Anna Grudzień (FPPL), Katarzyna Pieńko-Jamuła (FPPL), Bartosz Pokorski (FPPL), Joanna Szymańska (FPPL; +1). Osoby, które brały udział w kartelu: Robert Roczeń (FPPL), Magdalena Sachanowska, Wiosna Szukała, Maja Retecka (FPPL), Magdalena Świętanowska (FPPL), Kacper Latecki (FPPL).

Kartel „Triumf religii” – kartel zakończony
Pracował nad tekstem J. Lacana pod tym samym tytułem, z 1974 r., wydanym w przekładzie na język polski przez Wyd. PWN, Warszawa 2017. Kartel działał od początku grudnia 2018 r. do końca kwietnia 2019 r., w gronie: Erwin Dolaciński (FPPL); Stella Pawlaczyk (FPPL); Katarzyna Pieńko-Jamuła; Marcin Piotrowski (FPPL); Joanna Podgórni; Magdalena Sachanowska; Anna Wojakowska-Skiba (FPPL; + 1). W maju 2019 r. kartel zorganizował publiczną prezentację swojej pracy. Przedstawione wtedy wystąpienia – po korekcie i drobnych uzupełnieniach – zostały zebrane w niniejszej publikacji: Prezentacje kartelu „Triumf religii”

Kartel „Pisma techniczne Freuda” – kartel zakończony
Kartel rozpoczął pracę w lutym 2018r. nad  Seminarium I J. Lacana, pt. „Pisma techniczne Freuda”. Skład kartelu: Monika Kijok, Kinga Mucha, Marcin Piotrowski (FPPL; +1), Anna Stępniewska, Tomasz Strugała (FPPL). Poza tekstem  Seminarium I, kartel będzie zajmował się czytaniem wybranych tekstów S. Freuda m in.: „Analiza skończona i nieskończona”, „Konstrukcje w analizie”, „Wprowadzenie do pojęcia narcyzmu” i inne.

Kartel „Dyskurs psychoanalityka i jego przekaz” – kartel zakończony
[ w tym lektura: J. Lacan „Seminarium XVII. Odwrotna strona psychoanalizy”; «L’Envers de la psychanalyse»]; uczestnicy: Marcin Klaus (FPPL), Anatol Magdziarz, Sara Rodowicz-Ślusarczyk (FPPL), Joanna Szymańska (FPPL). Praca kartelu trwała od stycznia do czerwca 2018 r.

Kartel „Funkcja i pole mówienia i mowy” – kartel zakończony
[J.Lacan « Fonction et champ de la parole et du langage en psychanalyse»]; uczestnicy: Wiktor Hołubowicz, Oktawia Winiarska, Katarzyna Sułkowska, Tim Sichkar, Marcin Klaus (FPPL), ruchoma funkcja +1.

Kartel „Encore” – kartel zakończony
Kartel pracuje od października 2017 nad seminarium XX  J. Lacana „Encore”  w składzie Tomasz Strugała (FPPL), Rafał Kufel, Paulina Sawicka oraz Sylwester Strzecha (FPPL). Lektura jest wzbogacana w analizę licznych filozoficznych odniesień, na przykład Parmenidesa czy Heraklita, oraz częstych odniesień do Freuda.

Kartel „Teksty założycielskie Szkoły psychoanalizy” – kartel zakończony
Kartel od zimy 2015 r. pracuje nad tłumaczeniem, lekturą, oraz moderowaniem zajęć dla pozostałych członków FPPL służących omawianiu tzw. tekstów założycielskich Szkoły Psychoanalizy Forów Pola Lacanowskiego, EPFCL. W skład kartelu wchodzą: Marcin Klaus (FPPL), Anatol Magdziarz, Sara Rodowicz-Ślusarczyk (FPPL; +1), Joanna Szymańska (FPPL), Anna Wojakowska-Skiba (FPPL). Na zbiór tekstów stanowiących rzecz pracy kartelu składają się:
J. Lacan, „Akt założycielski” z 21 czerwca 1964 r. (Acte de Fondation)
J. Lacan, „Propozycja z 9 października 1967 roku dotycząca psychoanalityka Szkoły” (Proposition du 9 octobre 1967 sur le psychanalyste d’Ecole)
J. Lacan, „Mowa wygłoszona do EFP” z 6 grudnia 1967 r. (Discours à l’EFP)
J. Lacan, „Nota włoska” (Note italienne)
J. Lacan, „Pismo rozwiązujące Szkołę EFP” (Lettre de dissolution de l’EFP)
J. Lacan, „Pismo Sprawy freudowskiej” (Lettre de la Cause freudienne)

Kartel „Praca doktorska J. Lacana, „O psychozie paranoicznej i jej związkach z osobowością” – kartel zakończony
Kartel pracuje od maja 2015 r. nad tłumaczeniem i lekturą doktoratu J. Lacana „O psychozie paranoicznej i jej związkach z osobowością” („De la psychose paranoïaque dans ses rapports avec la personnalité”). W skład kartelu wchodzą: Marcin Klaus (FPPL; +1), Anatol Magdziarz, Paweł Piotrowski, Adam Porębowicz.

Kartel „O kwestii wstępnej wobec wszelkiego, możliwego leczenia psychozy” – kartel zakończony
Pracuje nad tekstem J. Lacana pod tym tytułem, od jesieni 2015 r., w składzie: Marcin Piotrowski (FPPL; od czerwca 2016), Paweł Piotrowski, Tomasz Strugała (FPPL; od marca 2016), Jan Tkaczow (FPPL), Anna Wojakowska-Skiba (FPPL; +1). Praca kartelu bazowała początkowo na francuskiej i angielskiej wersji tego tekstu zamieszczonego w zbiorze „Écrits” [Éd. du Seuil, Paris, 1966] do czasu, gdy ukazało się jego tłumaczenie w wydawnictwie „Psychoanaliza” nr 6/2015 New Lacanian School pod tytułem: „O kwestii przedwstępnej do wszelkiego możliwego traktowania psychozy”.

Kartel „Etyka Psychoanalizy” – kartel zakończony
Kartel ten pracuje od lata 2014 r. nad lekturą Seminarium VII J. Lacana, pt. „Etyka Psychoanalizy” w składzie: Gregory McCormick (+1), Sara Rodowicz-Ślusarczyk (FPPL), Albert Salamon, Joanna Szymańska (FPPL), Jan Tkaczow (FPPL). Poza tekstem VII Seminarium, lista omawianych lektur obejmuje też: „Kulturę jako źródło cierpień” oraz „Projekt psychologii” (Entwurf einer Psychologie) S. Freuda oraz bywa wzbogacana o dodatkowe teksty wynikające z lektury Seminarium.