Charcot_sepia 2

Drodzy Członkowie FPPL,

Serdecznie Was zapraszam na kolejne, trzecie już spotkanie z cyklu „LACAN ANALIZUJE”, poświęcone wspólnemu omawianiu rozmowy Lacana z pacjentką oddziału psychiatrycznego Szpitala Św. Anny w Paryżu, Brigitte B. Odbędzie się ono w czwartek 11 grudnia, w godz. 20.30 – 22.30, w N16 (ul. Noakowskiego 16, przy Pl. Politechniki).

Przedmiotem tych zajęć będzie podsumowanie problematyki klinicznej przypadku i wynikających z tego kwestii teoretycznych, w oparciu o komentarze Lacana oraz jego uczniów. Szczegółowy opis zagadnień, jakie będziemy omawiać przedstawiony jest poniżej.

Program zajęć trzecich:

I. Podsumowanie najważniejszych elementów komentarza Lacana i jego uczniów do przypadku Brigitte B.

II. Dyskusja odnośnie wybranych kwestii teoretycznych związanych z przypadkiem Brigitte B.:

1. Czym w nozologii chorób psychicznych są parafrenie, po co Kraepelin je wyodrębnił? W jakiej formie parafrenii umieścilibyśmy przypadek Brigitte B.?
[Dyskusję tego punktu zasili kilka zdań z polskiego i z francuskiego podręcznika do psychiatrii.]

2. Jak jest możliwe wyobrażeniowe bez ego, czyli bez obrazu ciała? Co możemy na ten temat wydedukować z lacanowskiej koncepcji fazy lustra?
[Polecana lektura: J. Lacan „Faza lustra jako formująca funkcję Ja taką, jaka nam się ujawnia w doświadczeniu psychoanalitycznym” – dostępny przekład roboczy FPPL]

3. Czym dla psychozy są fenomeny podstawowe?Jak to się ma do konstatacji, że badanie przypadku Brigitte B. ich nie ujawniło? Czym się różni ich ujęcie przez de Clérambault i przez Lacana?
[Polecana lektura: Seminarium III „Psychozy”, PWN, Warszawa 2014, str.: 28-29, 458-459, 568.
Ponadto na zajęciach pojawi się kilka dodatkowych informacji na ten temat, na podstawie literatury francuskiej.]

4. Po co Lacan stawia kwestię granic choroby psychicznej? Dlaczego mówi o „szalonych normalnych, stanowiących nasze otoczenie”? Czym dla Lacana jest pojęcie pozoru(semblant)?
[Dyskusję tego punktu zasili kilka zdań z psychoanalitycznej literatury francuskiej.]

Zapraszam,
Anna Wojakowska-Skiba