Zapraszamy w sobotę 18 czerwca w godz. 12.00 – 14.00  na spotkanie na temat teorii i kliniki męskiej obsesji. Prezentowane zagadnienia opierają się na tekstach S. Freuda i J. Lacana – część z nich dostępna na naszej stronie (tu i tu). Po prezentacji przewidziana jest dyskusja najciekawszych wątków. Spotkanie odbędzie się na ul. Brackiej 20 a, w pałacu Brzozowskich (tuż nad klubem Huśtawka). Koszt udziału* 20 zł.

Wprowadzenie do tematyki spotkania:

Odkryta przez S. Freuda nerwica obsesyjna została przez niego opisana w 1909 roku w związku z terapią pewnego pacjenta, którego przypadek znany jest pod nazwą Człowiek od Szczurów. Nazwa ta bierze się z fantazmatu okrutnej tortury trapiącej tego pacjenta. Na jego symptomy składały się: natręctwa (obsesyjne myśli i czynności, rytuały zażegnujące niebezpieczeństwo itp.), wątpliwości prowadzące do zahamowań w działaniu i zdominowanie przez tematykę śmierci. Freud odkrył, że symptomy te wyrażają konflikt pacjenta wyparty do nieświadomości, który poprzez terapię analityczną może być ujawniony, odszyfrowany, a symptomy usunięte. Na podstawie analizy swoich pacjentów, Freud określił kilka determinantów tych symptomów, takich jak:
– przedwczesna ciekawość seksualna, pociągająca za sobą myśli o śmierci, które wiążą nieświadomy konflikt pacjenta z figurą ojca
– ambiwalencja pacjenta odnośnie figury ojca, która to figura w nieświadomości pacjenta jest jednocześnie idealizowana i nienawidzona, jako ta, która zakazuje jouissance (rozkoszy)
– fiksacja na sadystyczno-analnym stadium rozwoju seksualnego (również odkrytym przez Freuda), gdzie przedwcześnie manifestuje się tendencja destrukcyjna pacjenta, nie powiązana z jego libido (energią o charakterze seksualnym)

J. Lacan, za Freudem, nie kwestionując istnienia tych elementów struktury obsesyjnej, położył nacisk na związek podmiotu pacjenta z pragnieniem, o którym to pragnieniu powiedział, że jest ono znaczone przez niemożliwe. Podmiot obsesyjny według Lacana dąży do zniszczenia znaków pragnienia Innego, aby się przed nim ochronić. Jednakże, jak mówi Lacan, to właśnie w tym ruchu niszczenia znaków pragnienia Innego, podmiot obsesyjny wyraża swoje pragnienie, choć w formie negatywnej.

Program spotkania

Cz. I.  Anna Wojakowska-Skiba, Wojtek Bączkowski – prezentacja wybranych zagadnień dotyczących nerwicy natręctw (rola indywidualnego mitu w rozpętaniu nerwicy, kwestia śmierci u podmiotu obsesyjnego), na podstawie tekstu J. Lacana „Indywidualny mit neurotyka lub poezja i prawda w nerwicy” (w wersji spisanej przez J. A Millera w czasopiśmie Ornicar?, numer 17-18, wyd. Seuil 1978, Paryż). Tekst ten w rozdziale I. i II. odnosi się między innymi do przypadku Człowieka Szczura opisanego przez S. Freuda („Uwagi na temat pewnego przypadku nerwicy natręctw” w „Charakter a Erotyka”, wyd. KR 1996, Warszawa).

Pytania i dyskusja

Cz. II.  Paweł Piotrowski, Marcin Klaus – prezentacja wybranych zagadnień dotyczących nerwicy natręctw i perwersji (domaganie, pragnienie, obiekt) przez pryzmat fiksacji na sadystyczno-analnym stadium rozwoju seksualnego, na podstawie fragmentu tekstu J. Lacana: „Seminarium VIII Przeniesienie” rozdz. 14. cz. 3. „Domaganie i pragnienie w stadium analnym”. Prezentacja będzie się także odnosić do tekstu J. Lacana „Kant z Sadem” w tłum. Tadeusza Komendanta (ze zbioru „Ecrits”, wyd. Seuil 1966, Paryż lub w tłum. B.Finka).

Pytania i dyskusja

Zapraszamy!

Wojciech Bączkowski, Marcin Klaus, Paweł Piotrowski i Anna Wojakowska-Skiba

* Dla członków FPPL udział bezpłatny