Seminarium pracy z tekstem Lacana z Ecrits „Pozycja nieświadomego”,
a następnie seminarium kliniczne – prowadzi Colette Soler z EPFCL