16.04.2011
11:00

Warszawa, Bracka 20a
Prezentacja pracy kartelu zajmującego się analizą i tłumaczeniem tekstu „Faza lustra” Jaques’a Lacana.
Koszt uczestnictwa 20 zł – członkowie FPPL oraz członkowie kartelu – bezpłatnie.