PROGRAM

PROGRAM DZIAŁAŃ FORUM POLSKIEGO POLA LACANOWSKIEGO w roku 2015.

Zapraszamy do zapoznania się z programem działań FPPL, które mają służyć upowszechnianiu psychoanalizy lacanowskiej i formacji psychoanalityków. Planowane są wykłady i seminaria w Warszawie oraz seminaria i konferencje zagraniczne, związane z członkostwem FPPL w Międzynarodowym Zrzeszeniu Forów Psychoanalizy Pola Lacanowskiego (IF-EPFCL) i afiliowaniem przy francuskiej Szkole Psychoanalizy (EPFCL-Francja).

 

I. SPOTKANIA Z NAUCZYCIELAMI SZKOŁY PSYCHOANALIZY EPFCL-FRANCJA

Odbędą się trzy spotkania w Warszawie i trzy w Paryżu. Złożą się na nie:

1. wykład nauczyciela Szkoły na wybrany przez niego temat związany z psychoanalizą, otwarty dla wszystkich zainteresowanych (w Warszawie);

2. seminarium pracy z tekstem Lacana, otwarte dla wszystkich zainteresowanych (w Warszawie i w Paryżu); wyjaśnia ono zarówno trudne lacanowskie pojęcia, jak i przybliża kontekst pism Lacana; przedmiotem tegorocznej pracy jest Seminarium X pt. „Lęk” [„L’Angoisse”, Ed. Seuil, Paris, mai 2004];

3. seminarium poświęcone omawianiu tekstów założycielskich Szkoły Psychoanalizy Lacana, stanowiących wytyczne dla formacji psychoanalityków i rozwijania wiedzy psychoanalitycznej; otwarte dla wszystkich zainteresowanych (w Warszawie i w Paryżu);

4. seminarium poświęcone przypadkom klinicznym z literatury psychoanalitycznej; otwarte dla wszystkich zainteresowanych (w Warszawie i w Paryżu);

5. seminarium dla członków FPPL służące formacji psychoanalityków poprzez dyskutowanie zagadnień klinicznych z własnej praktyki.

Psychoanalitycy-nauczyciele Szkoły, z którymi pracujemy to: Jacques Adam, Sol Aparicio, Patricia Dahan, Luis Izcovich, Colette Soler, Marc Strauss i Radu Turcanu. Spotkania z nimi planowane są w następujących terminach:

  • z Jacquesem Adamem w Warszawie, 7-8 lutego 2015;
  • z Radu Turcanu w Paryżu; 13-14 marca 2015;
  • z Patricią Dahan w Warszawie; 23-24 maja 2015;
  • z Colette Soler w Paryżu; 25-26 września 2015;
  • z Markiem Straussem w Warszawie; 17-18 października 2015;
  • z Sol Aparicio w Paryżu; koniec listopada 2015 (dokładna data do potwierdzenia).

Spotkania odbywają się w języku francuskim lub angielskim, z tłumaczeniem konsekutywnym na język polski.
Więcej informacji: Joanna Szymańska 

 

II. SEMINARIUM O „LĘKU”/SEMINAR ON ANXIETY (otwarte dla wszystkich zainteresowanych)

Spotkania seminaryjne w języku angielskim o Seminarium X pt. „Lęk” J. Lacana, prowadzone przez Gregorego McCormicka. W formule „prowadzonej dyskusji” eksplorowane będą kwestie takie jak: popęd, pragnienie, obiekt a, podmiotowość, Ja/wyobrażeniowe, jako że Lacan podnosi je w relacji do lęku, „jedynego afektu, który nie oszukuje”.

Pierwsze spotkanie w roku 2015 odbędzie się we wtorek 13 stycznia, kolejne co dwa tygodnie, w godzinach 20.30 – 22.00 w MiTO art café books, ul. Waryńskiego 28.
Więcej informacji: Gregory McCormick 

 

III. WYKŁADY „CZYM JEST PSYCHOANALIZA?” (owarte dla wszystkich zainteresowanych)

Wykłady autorskie realizowane przez członków FPPL przybliżą szerszej publiczności to, czym jest psychoanaliza, zarówno od strony klinicznej, jak i od strony jej najważniejszych – a uznawanych za niejasne – kwestii teoretycznych. Do tej pory zostało omówione „pragnienie” w ujęciu J. Lacana. Przewidywane w kolejnych miesiącach wykłady to m.in. (tytuły robocze): w lutym Jan Tkaczow „Dlaczego Sprite nie ma szans albo dlaczego psychoanalitycy psioczą na kapitalizm”; w marcu Anatol Magdziarz „Fallus i kobieta”; w kwietniu Joanna Szymańska „Podmiot i przedmiot wiedzy – psychoanaliza a psychologia”.
Więcej informacji: Anatol Magdziarz 

 

IV. SEMINARIUM „LACAN ANALIZUJE” (dla członków FPPL)

Spotkania seminaryjne, prowadzone przez Annę Wojakowską-Skiba, poświęcone są spotkaniom Lacana z pacjentami oddziału psychiatrycznego Szpitala Św. Anny w Paryżu, z lat 1975-1976, znanym pod nazwą „prezentacje chorego”. Do lutego 2015 będzie to cd. tzw. „przypadku Brigitte” i jego szerokiej konceptualizacji teoretycznej ze strony Lacana i jego uczniów. Od kwietnia rozpocznie się praca nad spotkaniem Lacana z kolejnym pacjentem.

Pierwsze seminarium w roku 2015 odbędzie się w czwartek 8 stycznia, w godzinach 20.30 – 22.00 w N16.
Więcej informacji: Anna Wojakowska-Skiba 

Serdecznie zapraszamy do udziału! Ponadto nie wykluczamy, że w trakcie roku pojawią się kolejne propozycje.