D_BERNARD_baner-FB-v2


W poniedziałek 21 listopada o godz. 20.30 w trybie online odbędzie się spotkanie Forum Polskiego z
DAVIDEM BERNARDEM. Spotkanie to jest częścią pracy Forum nad Seminarium XVII J. Lacana pt.
„Odwrotna strona psychoanalizy”, którą rozpoczęliśmy w zeszłym roku i kontynuujemy.

W tym roku postanowiliśmy włączyć do naszego projektu wymianę z członkami jednego z karteli Międzynarodowego Laboratorium Polityki Psychoanalizy (LIPP). Laboratorium zostało powołane do życia na Walnym Zgromadzeniu IF (International of Forums) w 2020 w Barcelonie z zamiarem podjęcia próby odpowiedzenia na szerokie pytanie „Czym jest polityka psychoanalizy?”, a w szczególności w odniesieniu do tego, co nazwano „nagłościami naszych czasów” (the urgencies of our times). Uczestnikiem kartelu „Nowe tyranie wiedzy” jest właśnie David Bernard, a także członkini Polskiego Forum Sara Rodowicz – Ślusarczyk, jako reprezentantka Strefy Wielojęzycznej oraz Vera Pollo, Cora Aguerre i Philippe Madet. Podczas naszej współpracy przewidujemy wymianę ze wszystkimi uczestnikami tego kartelu LIPP i zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych, w tym zwłaszcza członków Strefy Wielojęzycznej.

Na poniedziałkowym spotkaniu David Bernard nawiąże do kwestii „wszystkiego”, „całości” i tego co wykorzystuje się w polityce jako wizje świata lub światopogląd. Są to pojęcia, które wpisują się w problematykę zawartą w omawianym obecnie przez Forum wykładzie II Seminarium XVII związaną z wiarą w absolutną wiedzę (tout-savoir), prawdę i rozkosz naprzeciw kwestii wiedzy nieświadomej w psychoanalizie.

Jak pisze David Bernard w wstępie do swojego wykładu: „Lacan w swoim seminarium ‚Odwrotna strona psychoanalizy’ stwierdza: „Wyobrażenie całości, jako danej przez ciało, (…) jako tego, co tworzy sferę, zawsze było wykorzystywane w polityce.” Zastanowimy się zatem, w jaki sposób każdy światopogląd opiera się na tym wyobrażeniowym całości, sfery, a dalej, w jakim sensie nie może wobec tego istnieć psychoanalityczny światopogląd.”

David Bernard jest psychoanalitykiem w Rennes i członkiem Szkoły EPFCL z tytułem AME. Jest reprezentantem Francji w LIPP.

Spotkanie odbędzie się w języku francuskim z dostępem do tekstu w języku polskim i angielskim.
Dyskusja będzie tłumaczona konsekutywnie na powyższe języki.

MIEJSCE ZAJĘĆ: platforma Zoom, link u koordynatorki zajęć: szymanska.joannaaaa@gmail.com
Koordynatorka kursu: Joanna Szymańska szymanska.joannaaaa@gmail.com

Więcej informacji: Czytanie Seminarium XVII Lacana

Dołącz do wydarzenia na fb

Kalendarz spotkań FPPL

Wyklad Davida Bernarda_XI_2022