Wszyscy zainteresowani mogą się zapoznać z raportem w języku angielskim lub francuskim ze spotkania forów z różnych krajów zrzeszonych w IF-EPFCL, które odbyło się 12 lipca w ramach VI Międzynarodowego Spotkania Forów Pola Lacanowskiego IF-EPFCL w Rzymie. Z Forum Polskiego w spotkaniu wzięły udział: Anna Wojakowska-Skiba jako Delegat Forum Polskiego i Sara Rodowicz-Ślusarczyk jako obserwator. EN i FR