VI Międzynarodowe Spotkanie Forów Pola Lacanowskiego IF-EPFCL
w lipcu 2010 roku w Rzymie

W dniach 9-12 lipca odbyło się w Rzymie VI Międzynarodowe Spotkanie Forów Pola Lacanowskiego IF-EPFCL, a w jego ramach spotkanie Szkoły EPFCL poświęcone m.in. procedurze przejścia z pozycji analizanta do analityka (passe), seminariumTajemnica ciała mówiącego” oraz spotkanie forów z różnych krajów zrzeszonych w IF-EPFCL. Spotkanie było tłumaczone na angielski oraz francuski, włoski, hiszpański i portugalski.

Z Forum Polskiego w spotkaniu wzięli udział: Beata Goc, Marcin Klaus, Paweł Piotrowski, Sara Rodowicz-Ślusarczyk, Anna Wojakowska-Skiba i Agnieszka Zawadzka.

Kolejne spotkanie międzynarodowe przewidziane jest w lipcu 2012 w Rio de Janeiro, a w przyszłym roku w kwietniu w Waszyngtonie odbędzie się kolejne seminarium z cyklu „Lacan in English”. Materiały wprowadzające do tematyki seminarium na temat „ciała mówiącego” znajdują się na stronie IF

W załączeniu pierwsze teksty – wybrane przez polskich uczestników – wystąpień, jakie wygłosili: Marc Strauss, Luis Izcovich, Françoise Josselin i Anita Izcovich.