FPPL 2021 J. Lacan - Kierowanie Leczeniem i zasady jego oddziaływania


KIEROWANIE LECZENIEM W POZNANIU
PAŹDZIERNIK 2021 – CZERWIEC 2022

Forum Polskie Pola Lacanowskiego zaprasza na seminarium oparte na tekście Jacques’a Lacana pod tytułem: „Kierowanie leczeniem i zasady jego oddziaływania”. W tym tekście Lacan pokazuje, jak inne miejsce w relacji z pacjentem (w psychoanalizie nazywanym psychoanalizującym się) zajmuje psychoanalityk w porównaniu do psychoterapeuty, psychologa, czy psychiatry. To powoduje, że cała kuracja psychoanalityczna jest tak inna oraz że uobecnienie nieświadomego staje się strukturyzujące.

Seminarium jest adresowane do osób, które zainteresowane są tym, jak myśl Freuda, a później Lacana, przekłada się na praktykowanie psychoanalizy. Zaproszenie kierowane jest szczególnie w stronę studentów psychologii, psychiatrii, pedagogiki, filozofii i innych kierunków humanistycznych, jak i praktyków zajmujących się psychoterapią na co dzień.

Seminarium jest kontynuacją pracy nad „Kierowaniem leczeniem…” z semestru 2020/2021 i rozpocznie się od podsumowania 3 pierwszych rozdziałów, nad którymi wcześniej pracowano. Przewidywane jest następnie zajęcie się rozdziałem IV (3 spotkania) i rozdziałem V (3 spotkania). Ostatnie spotkanie zostanie poświęcone 4 dyskursom Lacana, które są ściśle powiązane z „Kierowaniem leczeniem”.

Będziemy zajmować się takimi kwestiami jak:

 • na czym polega kuracja i leczenie psychoanalityczne
 • co jest sednem relacji analitycznej
 • miejsce przedmiotu (obiektu), miejsce podmiotu
 • czym jest i na czym polega opór i przeniesienie w analizie
 • brak w byciu jako serce doświadczenia analitycznego
 • nieświadome, które „jest ustrukturyzowane jak mowa”
 • akt analityczny, opisywany przez jeden z matemów
 • prymarne znaczenie pragnienia (odniesienie do grafu pragnienia)
 • miejsce zajmowane przez pragnienie pragnienia
 • potrzeba, domaganie, pragnienie – kastracja, prywacja, frustracja
 • topologie torusa (miejsce domagania, miejsce pragnienia, obiekt, znaczący, powtórzenie, podmiot, Inny)
 • topologia wstęgi Möbiusa (miejsce i znaczenie interpretacji, czego dotyczy interpretacja, jaki jest cel interpretacji, znaczący, zakładany podmiot wiedzy)
 • fallus jako znaczący pragnienia, obiekt jako powód pragnienia
 • czym jest fantazmat dla pragnienia
 • inne koncepty psychoanalizy Freuda i Lacana

W przedstawianiu powyższego zostaną wykorzystane matemy i schematy Lacana.

Jeśli spojrzeć na strukturę „Kierowania leczeniem”, która składa się z pięciu rozdziałów, warto uczynić jak Lacan i sformułować hierarchię tego, co w tym tekście jest najważniejsze, a jest to określenie tego:

 1. Kto dzisiaj analizuje?
 2. Jakie jest miejsce interpretacji?
 3. Na czym stanęliśmy mówiąc o przeniesieniu?
 4. Jak postępować ze swoim byciem?
 5. Pragnienie należy brać literalnie.

Widać, że cztery pierwsze rozdziały mają formę pytań, na które Lacan daje odpowiedzi i pobudza do refleksji, dopiero piąty rozdział jest stwierdzeniem i to zasadniczym.

Z pewnością psychoanalityk kieruje leczeniem. Pierwszą zasadą tego leczenia – przedstawianą mu przed wszystkimi innymi, z którą ma do czynienia podczas swojego kształcenia – jest ta, że nie może on kierować pacjentem.

Kierowanie świadomością, w znaczeniu przewodnictwa moralnego, jest tu radykalnie wykluczone.

Jacques Lacan

PROWADZENIE

 • Sylwester Strzecha
 • Tomasz Strugała

DATY SPOTKAŃ

 • 9 października 2021
 • 6 listopada 2021
 • 27 listopada 2021
 • 11 grudnia 2021
 • 15 stycznia 2021
 • 26 lutego 2022
 • 19 marca 2022
 • 9 kwietnia 2022

GODZINA

 • 12:00 – 15:00

CENA

 • Pojedyncze zajęcia (2 godziny): 70 zł; studenci: 50 zł
 • Dla członków FPPL wstęp wolny

Prosimy o dokonywanie przelewów na konto FPPL: 79 1140 2004 0000 3902 7553 8931
Tytuł przelewu: Kierowanie (+ liczba zajęć)

MIEJSCE SPOTKAŃ

 • ul. Woźna 9/3, 61-777 Poznań

ZAPISY

Zainteresowanie i chęć udziału oraz potwierdzenia wpłat prosimy wysyłać na adres: sylwester.strzecha@gmail.com

Po przesłaniu dowodu wpłaty na adres: sylwester.strzecha@gmail.com, otrzymają Państwo tłumaczenie na język polski, danego rozdziału tekstu J. Lacana „Kierowanie leczeniem i zasady jego oddziaływania”.

Dołącz na fb


Kalendarz spotkań FPPL