FPPL 2021 Spotkania z psychoanalizą EPFCL


Seminaria i wykłady psychoanalityków Szkoły EPFCL

W ramach stałej współpracy ze Szkołą Psychoanalizy EPFCL mamy okazję pracować z gośćmi z Francji, którzy prowadzą dla nas wykłady i seminaria dotyczące tekstów Lacana oraz seminaria kliniczne.

  • Spotkania odbywają się w trybie hybrydowym, umożliwiamy udział w zajęciach przez platformę Zoom
  • Szczegółowy program każdego wydarzenia publikujemy osobno na naszej stronie (linki poniżej)

Rok akademicki 2023/2024

  • Spotkania z Psychoanalizą – 7-8 października 2023 – spotkanie hybrydowe z Martine Menès, psycholożką kliniczną i psychoanalityczką praktykującą w Paryżu, członkinią Szkoły Psychoanalizy Forów Pola Lacanowskiego (EPFCL) z tytułem AME (Analityk Członek Szkoły), wykładowczynią w Kolegium Kliniki Psychoanalitycznej w Paryżu oraz koordynatorką Międzynarodowej Sieci ds. Dzieci i Psychoanalizy (Réseau international Enfants et Psychanalyse (REP). Miejsce: Biblioteka Publiczna przy ul. Koszykowej 26/28 w Warszawie oraz platforma Zoom.

Program:
7 października 2023 (sobota):
– 10:00 – 12:00 – OTWARTE SEMINARIUM PRACY NAD TEKSTEM SXVII Lacana, lekcja 6
– 12:30 – 14:30 – SEMINARIUM KLINICZNE dla członków FPPL i IF-EPFCL
– 17:00 – 19:00 – WYKŁAD OTWARTY „Koszmar jako pierwotna forma snu”
8 października 2023 (niedziela):
– 12:00 – 14:00 – WYKŁAD OTWARTY „Przekaz w milczeniu z pokolenia na pokolenie”

Rok akademicki 2022/2023

  • Spotkania z Psychoanalizą – 17-18 czerwca 2023 – spotkanie hybrydowe z Anastasią Tzavidopoulou, psychoanalityczką Szkoły Psychoanalizy EPFCL-France z tytułem A.E. Wydarzenie poświęcone doświadczeniu przejścia (passe). Miejsce: Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK) w Warszawie oraz platforma Zoom.
  • Spotkania z Psychoanalizą – styczeń 2023 – spotkanie hybrydowe z Philippem Madetem, A.M.E. IF-EPFCL, psychoanalitykiem praktykującym w Bordeaux, członkiem kartelu LIPP. Wykład na temat kwestii konsentu, rozumianego również jako zgoda na pragnienie w samej psychoanalizie, czytanie Seminarium XVII oraz omówienie przypadku klinicznego. Miejsce: Ośrodek Myśli Psychoanalitycznej Instytutu Filozofii i Socjologii Państwowej Akademii Nauk (OMP IFIS PAN) w Warszawie oraz platforma Zoom.
  • Spotkania z Psychoanalizą –  listopad 2022 – spotkanie online z Davidem Bernardem, psychoanalitykiem praktykującym w Rennes, członekiem Szkoły Psychoanalizy Forów Pola Lacanowskiego (A.M.E. EPFCL) oraz członkiem kartelu zajmującego się Seminarium XVII w ramach Międzynarodowego Laboratorium Polityki Psychoanalizy (LIPP). Spotkani poświęcone kwestii: dlaczego psychoanaliza nie może być światopoglądem. Miejsce: platforma Zoom.

 


Kalendarz spotkań FPPL