FPPL - Spotkania z psychoanalizą FPPL - gość specjalny Anastasia Tzavidopoulou


Forum Polskie Pola Lacanowskiego (FPPL) i francuska Szkoła Psychoanalizy Forów Pola Lacanowskiego (EPFCL) oraz Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK) zapraszają do udziału w spotkaniach z psychoanalizą 17-18 czerwca 2023. Odbędą się one w trybie stacjonarnym w Warszawie oraz przez Zoom.

Spotkania poprowadzi gość Forum Polskiego Anastasia Tzavidopoulou.

Anastasia Tzavidopoulou jest psycholożką kliniczną i psychoanalityczką praktykującą w Paryżu. Posiada tytuł magistra Psychologii Klinicznej Uniwersytetu w Sorbonie oraz tytuł magistra Psychoanalizy Uniwersytetu Paris 8 – Vincennes Saint Denis. Jest członkinią Szkoły Psychoanalizy Forów Pola Lacanowskiego EPFCL-France z tytułem AE (Psychoanalityk Szkoły) w latach 2021-2024.


 

PROGRAM

17 czerwca 2023 (sobota) godz. 11:00 – 13:00

WYKŁAD OTWARTY

Sara Rodowicz-Ślusarczyk – „WOLAŁBYM NIE”

Spotkania z Psychoanalizą FPPL - Sara Rodowicz-Ślusarczyk - Wykład Wolałbym nie

Zapowiedź wykładu „Wolałbym nie” (I would prefer not to):

Bartleby, bohater opowiadania napisanego przez Hermana Melville’a w 1853 r., jest wcieloną zagadką bezczynności. A może męskiej bierności? Wpływ, jaki wywiera na swoje otoczenie jest pierwszym powodem by zadać sobie pytanie, czym może być dar oporu. Na jakiej zasadzie radykalna odmowa może nas oświecić co do natury ludzkiego pragnienia? Brzmiące ironicznie, skromne „wolałbym nie” kopisty Bartleby’ego zostanie przeze mnie zderzone z przekleństwem, które wykrzykuje Edyp w Kolonie „lepiej było się nie urodzić!”, omawianym przez Lacana właśnie w odniesieniu do etyki pragnienia. Wreszcie, przyjrzę się co Bartleby, symptomatyczna postać biurokracji, wnosi do rozumienia współczesnej odmowy identyfikacji płci.

Moja próba przywrócenia godności zjawisku oporu w obszarze psychoanalizy, godności z jaką kojarzone jest ono w polityce, odzwierciedla pewną ideę Lacana. Tę, wedle której u podmiotu opór jest wyrazem pragnienia, podczas gdy jedynym napiętnowanym oporem wobec psychoanalizy jest ten po stronie psychoanalityka.

– Sara Rodowicz-Ślusarczyk

Wystąpienie odbędzie się w ramach cyklu spotkań FPPL wokół Seminarium XVII J. Lacana, kończąc serię wymiany Forum z kartelem LIPP (Międzynarodowego Laboratorium Polityki Psychoanalizy), który w latach 2020-2022 pracował w składzie Cora Aguerre, David Bernard (+1), Philippe Madet, Vera Pollo, Sara Rodowicz – Ślusarczyk.

Sara Rodowicz-Ślusarczyk – psychoanalityczka, członkini Szkoły Psychoanalizy EPFCL-Francja, współzałożycielka FPPL.

Wykład odbędzie się w języku polskim z udostępnionym tłumaczeniem francuskim i dwujęzyczną dyskusją z udziałem specjalnie zaproszonej Anastasii Tzavidopoulou.

 • Wykład otwarty, nieodpłatny
 • Miejsce: Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych
 • Adres: Warszawa, ul. Koszykowa 86, sala A 160
 • Zoom: link zostanie przesłany po wcześniejszym kontakcie mailowym na zarzad@fppl.pl

 

17 czerwca 2023 (sobota) godz. 16:00 – 18:00

WYKŁAD OTWARTY

Anastasia Tzavidopoulou – „DOŚWIADCZENIE PSYCHOANALIZY: OD POCZĄTKU DO ZAKOŃCZENIA”

Anastasia Tsavidopoulu - Wykład DOŚWIADCZENIE PSYCHOANALIZY: OD POCZĄTKU DO ZAKOŃCZENIA

Anastasia Tzavidopoulou A.E. (Analityk Szkoły) EPFCL 2021-2024 podczas wykładu otwartego podzieli się z nami swoim doświadczeniem procedury przejścia (fr. passe). Wykład dotyczyć będzie tego, czym są subiektywne zmiany, które zachodzą w psychoanalizie poza efektami terapeutycznymi i które prowadzą do przejścia do pozycji psychoanalityka pod koniec psychoanalizy?

Wykład odbędzie się w języku francuskim i tłumaczony będzie na język polski

 • Wykład otwarty, nieodpłatny
 • Miejsce: Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych
 • Adres: Warszawa, ul. Koszykowa 86, sala B1
 • Zoom: link zostanie przesłany po wcześniejszym kontakcie mailowym na zarzad@fppl.pl

 

18 czerwca 2023 (niedziela) godz. 10:00 – 12:00

SEMINARIUM KLINICZNE

Seminarium kliniczne FPPL z Anastasią Tzavidopoulou

Podczas spotkania klinicznego Anastasia Tzavidopoulou skomentuje przypadek, w którym podejmiemy próbę uchwycenia momentu wejścia w analizę, przedstawiany przez Annę Grudzień – psycholożkę i członkinię FPPL.

Oto zapowiedź prezentującej:

Zygmunt Freud w „W kwestii wprowadzenia do terapii” (1913) powiedział, że terapia jest jak gra w szachy, gdzie pierwszy ruch i ostatni pozwalają nadać jej pełny kształt. Przy okazji spotkania z Anastasią Tzavidopoulou, na temat wyjścia z analizy poprzez procedurę passe, postanowiliśmy podczas seminarium klinicznego zastanowić się nad kwestią wejścia. Czy jest to moment pewnego zaskoczenia, niespodzianki, kiedy analizant mówi coś nieoczekiwanego, jakby opadła pewna bariera? Czy może moment kiedy neguje autorytet albo może sen, ale taki skierowany do analityka? Czy od początku właściwie chodzi głównie
o pragnienie…samego analityka?

– Anna Grudzień

Seminarium kliniczne odbędzie się w języku polskim z udostępnionym tłumaczeniem francuskim i dwujęzyczną dyskusją z udziałem specjalnie zaproszonej Anastasii Tzavidopoulou.

 • Udział w seminarium jest możliwy tylko dla członków FPPL i IF-EPFCL
 • Miejsce: Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych
 • Adres: Warszawa, ul. Koszykowa 86

 
Forum Polskie Pola Lacanowskiego należące do Międzynarodowej Federacji Forów Pola Lacanowskiego (L’Internationale des Forums du Champ Lacanien), od 2010 r. rozwija i upowszechnia w Polsce wiedzę na temat psychoanalizy w ujęciu jej twórcy Sigmunda Freuda i jego wielkiego francuskiego kontynuatora Jacques’a Lacana. FPPL tworzą zarówno praktykujący psychoanalitycy, jak i osoby zainteresowane myślą lacanowską od strony teoretycznej.

Osoby zainteresowane współpracą i przystąpieniem do FPPL zachęcamy do zgłaszania się.

Zapraszamy!

 

Organizatorzy: