Koszty uczestnictwa

W celu realizacji statutowych celów naukowych Zarząd FPPL przyjął następujące koszty udziału w zaplanowanych na 2011 aktywnościach: 1. prezentacja kartelu: członkowie FPPL oraz członkowie kartelu – bezpłatnie, inni 20 zł 2. praca z tekstem „Kierowanie leczeniem“: członkowie FPPL – bezpłatnie, inni 20 zł 3. seminarium pracy z tekstem z nauczycielem EPFCL (tłumaczenie): członkowie FPPL 10 ...
Czytaj dalej »

Program 2011

Drodzy Członkowie i Przyjaciele FPPL, mamy za sobą rozruchowe pół roku, w którym zostaliśmy zarejestrowani oraz rozpoczęliśmy aktywną działalność naukową w postaci wymiany z naszymi francuskimi Partnerami z EPFCL. W październiku 2010 roku gościliśmy Marca Straussa a w grudniu grupa FPPL uczestniczyła w Dniach Francuskich i pracy z Collete Soler w Paryżu. Lokalnie powstały kartele ...
Czytaj dalej »

Po Walnym + Podziękowanie

Oto garść informacji o stanie FPPL po Walnym zgromadzeniu: – FPPL zostało oficjalnie zarejestrowane – nowym przewodniczącym został wybrany Paweł Piotrowski – Forum przyjęło 2 nowych członków: Anatola Magdziarza i Sylwestera Strzechę korzystając z okazji pragnę Bardzo Serdecznie Podziękować Adwokatowi Radosławowi Skibie, który wolontarystycznie poświęcił swój czas pomagając FPPL zbudować Statut i doprowadził kilkumiesięczny i ...
Czytaj dalej »

Nowy delegat FPPL

Nowy delegat FPPL w IF-EPFCL na lata 2010-2012 FPPL afiliowane przy EPFCL-Francja zgodnie z obowiązującą w IF-EPFCL zasadą zmiany władz co dwa lata, przeprowadziło w dniu 24 października 2010 r. głosowanie w sprawie wyboru nowego Delegata FPPL – zgłoszona była jedna kandydatura: Sara Rodowicz-Ślusarczyk oraz nowego Reprezentanta francuskiego obszaru językowego w CRIF, w ramach którego ...
Czytaj dalej »

Wybory delegata FPPL do IF-EPFCL

Zarząd FPPL zgodnie z zaleceniami Zarządu IF-EPFC, zwanego dalej CRIF, zorganizuje przed końcem października wybory na dwuletnią kadencję 2011 – 2013: 1) nowego Delegata naszego Forum (dotychczas Anna Wojakowska-Skiba); Delegat FPPL jest jednym ze 100 Delegatów innych Forów, tworzących wspólnie Kolegium Delegatów. 2) nowego Reprezentanta naszego obszaru językowego (jest obszar języka francuskiego) do ośmioosobowego CRIF ...
Czytaj dalej »

Raport ze spotkania IF-EPFCL w Rzymie

Wszyscy zainteresowani mogą się zapoznać z raportem w języku angielskim lub francuskim ze spotkania forów z różnych krajów zrzeszonych w IF-EPFCL, które odbyło się 12 lipca w ramach VI Międzynarodowego Spotkania Forów Pola Lacanowskiego IF-EPFCL w Rzymie. Z Forum Polskiego w spotkaniu wzięły udział: Anna Wojakowska-Skiba jako Delegat Forum Polskiego i Sara Rodowicz-Ślusarczyk jako obserwator. EN i FR...
Czytaj dalej »

FPPL – początek

Forum Polskie Pola Lacanowskiego zostało założone 26 czerwca 2010 r. Cześć z założycieli Forum Polskiego Pola Lacanowskiego uczestniczyła wcześniej w pracach nieformalnego Forum, działającego w ramach Sinthome-Grupa Psychoanalizy Lacanowskiej, od poczatku jego istnienia, tj. od roku 2008. Forum jest członkiem L’Internationale des Forums du Champ Lacanien (Międzynarodowej Federacji Forów Pola Lacanowskiego), zwanej IF-EPFCL i opiera swoje działania ...
Czytaj dalej »