EPFCL – Forum Polskie Pola Lacanowskiego zaprasza do wzięcia udziału w seminariach i wykładzie Marca Straussa w ramach nowego cyklu:
„Inne spojrzenie – spotkania z psychoanalizą J. Lacana”.

Wykład.MarcStrauss

MARC STRAUSS praktykuje i naucza psychoanalizy w Paryżu. Z wykształcenia psychiatra, swoją formację psychoanalityczną odbył u Jacquesa Lacana i Colette Soler. Wspólnie z Colette Soler w 1998 założył Międzynarodowe Stowarzyszenie Forów Pola Lacanowskiego ze swoją Szkołą psychoanalizy (EPFCL). Wykłada w Kolegium Klinicznym Pola Lacanowskiego (College Clinique du Champ Lacanien) w Paryżu.

Wykład i seminaria będą konsekutywnie tłumaczone na język polski. Wszystkie spotkania odbędą się w Warszawie, przy ul. Brackiej 20, I p. (mapa)

23 października (sobota) w godz. 17.00 – 20.00 odbędzie się wykład zatytułowany „Nieświadomość i ciało“,

24 października
(niedziela) w godz. 11.00 – 15.00 odbędzie się seminarium pracy z tekstami J. Lacana: 11.00 – 13.00 seminarium na temat struktury metafory i metonimii na podstawie: „L’instance de la lettre” TUTU oraz „D’une question préliminaire à tout traitement possible de la psychose” TU i TU. 13.00 – 15.00 praca z tekstem „Subversion du sujet…”/”Obalenie podmiotu…”, fragment nad jakim będziemy pracować zaczyna się (w tekście oryginalnym i w tłum. B.Finka) od akapitu na początku strony 823, od słów: „Culpabilité liee au rappel…” /”Guilt that is related to…” do końca tekstu. Polskie tłumaczenie ww. fragmentu TU. Wszystkie trzy teksty pochodzą z „Ecrits”, 1966, Paris, Seuil; znajdują się także w tłumaczeniu na angielski B.Finka, 2006 W.W. Norton & Company, Inc., New York, London.

24 października (niedziela) w godz. 16.00 – 19.00 odbędzie się seminarium kliniczne, przewidziane są dwie prezentacje przypadków przez psychoanalityków (Sylwester Strzecha, Sara Rodowicz-Ślusarczyk). Seminarium kliniczne przewidziane jest dla osób praktykujących, zainteresowane osoby niepraktykujące mogą uczestniczyć w spotkaniu jeśli mają za sobą doświadczenie własnej psychoterapii.

Uwaga! Dla psychoanalityków lacanowskich istnieje możliwość odbycia superwizji z Marc’iem Straussem 25 października (poniedziałek) przed południem. Kontakt i zgłoszenia w tej sprawie z Ewą Marciniak.

Bilety wstępu do nabycia na godzinę przed każdym spotkaniem
przy ul. Brackiej 20, I p.:
– na wykład 30 PLN (dla członków FPPL 20 PLN),
– na seminarium pracy z tekstem 20 PLN (dla członków FPPL 10 PLN),
– na seminarium kliniczne 20 PLN (dla członków FPPL 10 PLN).

Więcej informacji: Sara Rodowicz-Ślusarczyk
Forum Polskie Pola Lacanowskiego
Patronat medialny: KRONOS