Wprowadzenie do psychoanalizy. Czytanie i omawianie Seminarium I J. Lacana pt. „Pisma techniczne Freuda” - FPPL


W sobotę 23 marca 2024 r. będziemy omawiać wybrane zagadnienia z 4. rozdziału seminarium „Pisma techniczne Freuda” Jacques’a Lacana. Rozdział zatytułowany „Ja i inny” stanowi rodzaj riposty dla kwestii postawionej w rozdziale 3., gdzie Lacan prezentuje winietę kliniczną w nurcie analizy przeciwprzeniesienia. W niezwykle precyzyjny sposób Lacan wyodrębnia tutaj element nauczania Freuda dotyczący „poczucia obecności analityka” u pacjenta – pewne zjawisko przeniesieniowe powiązane z oporem, a zatem stanowiące wskazówkę kliniczną. Opisywana okoliczność jest niezwykle odległa od gabinetowych spotkań „ego w ego”. Pytanie zadane w tym seminarium: „Co robimy, prowadząc psychoanalizę?” kieruje Lacana ku przedefiniowaniu, albo zdefiniowaniu od nowa, obecności i funkcji analityka z jednej strony, oraz ku zakwestionowaniu natury „podmiotu” w analizie z drugiej.

Aby otrzymać link do spotkania oraz tekst seminarium I Lacana należy napisać do koordynatorki zajęć: szymanska.joannaaaa@gmail.com

Zapraszamy!
Joanna Szymańska, Marcin Piotrowski.
Sobota, 23 marca, godz. 17-19.

UWAGA: ZMIANA LOKALIZACJI
Zajęcia odbędą się w Szpitalu Nowowiejskim, przy ul. Nowowiejskiej 27 w Warszawie, sala wykładowa nr 81 na parterze oraz na Zoom (link zostanie rozesłany w przeddzień zajęć; w dniu zajęć nie ma już możliwości przesłania linku).

PROWADZĄCY

  • Marcin Piotrowski
  • Joanna Szymańska

CENA

  • Zajęcia są bezpłatne

 

Więcej informacji: Wprowadzenie do psychoanalizy. Omawianie Seminarium I Lacana

Dołącz do wydarzenia na fb

 

ZAPRASZAMY!


Kalendarz spotkań FPPL