Ilustracja: Salvador Dali


Już w najbliższy poniedziałek, 10 maja 2021 r. o godz. 20:00 w trybie przez Zoom odbędą się kolejne zajęcia z Seminarium XI J. Lacana. Będziemy omawiać drugą część rozdziału 16 „Podmiot i Inny: Alienacja”.

Studium popędu, podstawowego pojęcia psychoanalizy, przeprowadzone we wcześniejszych rozdziałach, pozwoliło Lacanowi umiejscowić podmiot, efekt nieświadomego ustrukturyzowanego jak język, względem tego, co seksualne.

W rozdziale 16. wybrzmiewa podmiotowe rozdarcie w polu Innego – polu, które ujmuje podmiot w nawias szczególnej logiki. W tym polu, względem Innego, podmiot może dokonać dwóch operacji, z których pierwsza, alienacja, jest tu omawiana.

Joanna Szymańska

Udział w zajęciach jest odpłatny. Aby dołączyć, prosimy zgłaszać się do koordynatorki zajęć Joanny Szymńskiej: szymanska.joannaaaa@gmail.com

Członkowie Forum Polskiego Pola Lacanowskiego uczestniczą w zajęciach nieodpłatnie.

ZAPRASZAMY!

Więcej informacji: Seminarium XI Lacana 2020/2021

Dołącz do wydarzenia na fb

Plan zajęć FPPL