FPPL 2021 Seminarium XI J. Lacana - Cztery podstawowe pojęcia psychoanalizy


Po przerwie wakacyjnej kontynuujemy pracę nad Seminarium XI. Powracamy do wspólnego czytania od wykładu z dnia 10 czerwca 1964r. (rozdział 18 „O podmiocie, o którym przypuszcza się, że wie; o pierwszej diadzie, i o dobru.”). W pierwszym zdaniu Lacan jasno podkreśla, że celem jego nauczania było i jest kształcenie psychoanalityków. A co się z tym wiąże szczególna pozycja psychoanalityka wobec Innego a także wobec pragnienia psychoanalityka. Nie obejdzie się przy tej okazji bez słów krytyki kierowanej pod adresem psychoanalityków spoza jego kręgów. Krytyki w pełni uzasadnionej.

W odniesieniu do psychoanalityka, Lacan powraca także do pojęcia przeniesienia, które jest jednym z czterech podstawowych pojęć psychoanalizy omawianych w Seminarium XI. Przeniesienie jest fenomenem, który występuje w odniesieniu do podmiotu zakładanego w wiedzy, któremu także się przyjrzymy.

Prowadzący: Marcin Piotrowski

Udział w zajęciach jest odpłatny. Aby dołączyć, prosimy zgłaszać się do koordynatorki zajęć Joanny Szymańskiej: szymanska.joannaaaa@gmail.com

Członkowie Forum Polskiego Pola Lacanowskiego uczestniczą w zajęciach nieodpłatnie.

ZAPRASZAMY!

Więcej informacji: Seminarium XI Lacana 2021

Dołącz do wydarzenia na fb

Plan zajęć FPPL