FPPL 2021 Seminarium XI J. Lacana - Cztery podstawowe pojęcia psychoanalizy


W poniedziałek 18 października zapraszamy do kontynuacji lektury o podstawowych pojęciach psychoanalizy i rozdziału 18.: „O podmiocie, o którym przypuszcza się, że wie; o pierwszej diadzie i o dobru” z Seminarium XI J. Lacana. Wydaje się, że wspólna lektura i dyskusja są tu wręcz konieczne! Spodziewamy się, że każdy, kto czytał ten rozdział, choć przez moment poczuł się nieco przytłoczony rozmaitością terminów i konceptów, do jakich odnosi się tu Lacan. Tym, których nie było z nami 2 tygodnie temu, przypomnimy krótko w czym leży wyzwanie kształcenia analityków; o co chodzi z analitykiem jako podmiotem, o którym zakłada się, że wie; czego dotyczy lęk, że analityk mógłby się pomylić oraz na jakiej podstawie można mieć do niego zaufanie. Następnie odniesiemy się do pojęcia alienacji, które bynajmniej nie oznacza tego, że podmiot czuje się wyobcowany; zastanowimy się wspólnie, dlaczego dla alienacji kluczowe są dwa znaczące a nie trzy i – przy okazji – co to znaczy, że Lacan „przekręcił” de Saussure’a. Będzie także mowa o lacanowskiej interpretacji opisywanej przez Freuda dziecięcej zabawy z rzucaniem szpulką fort (tam) – da (tu) oraz o opozycji miłość-obojętność i miłość-nienawiść. Może starczy nam czasu, żeby przedyskutować jeszcze czy Lacan zgadzał się z Freudem w kwestii istnienia popędu wiedzy (Wissentrieb), skoro twierdził, że w stronę wiedzy kieruje się raczej miłość niż pragnienie?

Zajęcia będą animować członkowie Forum: Anna Wojakowska-Skiba i Filip Olech.

Udział w zajęciach jest odpłatny. Aby dołączyć, prosimy zgłaszać się do koordynatorki zajęć Joanny Szymańskiej: szymanska.joannaaaa@gmail.com

Członkowie Forum Polskiego Pola Lacanowskiego uczestniczą w zajęciach nieodpłatnie.

ZAPRASZAMY!

Więcej informacji: Seminarium XI Lacana 2021

Dołącz do wydarzenia na fb

Plan zajęć FPPL