FPPL 2021 Seminarium XI J. Lacana - Cztery podstawowe pojęcia psychoanalizy

Ruth comes to take shelter under Boaz’s cloak. Engraving.


Już w najbliższy poniedziałek, 08.11 o godzinie 20:30 w trybie poprzez Zoom odbędą się kolejne zajęcia dotyczące Seminarium XI Jacquesa Lacana pt. „Cztery podstawowe pojęcia psychoanalizy”, tym razem lekcji 19 „Od interpretacji do przeniesienia”.

Spotkanie 8 listopada zostanie przeprowadzone w formie dialogu Anny Wojakowskiej-Skiba oraz Filipa Olecha, a do tego Bartosz Pokorski dokona streszczenia pojęcia wielkości negatywnej Kanta, z której Lacan robi użytek w omawianej lekcji. Filip Olech zapowiada je tak:

Zbliżamy się do końca roku akademickiego 1963/1964. Lacan z rozdziału na rozdział coraz bardziej konfrontuje nas z pomieszaniem, które udzieliło się otaczającemu go światu psychoanalizy. Problemy poruszane przez niego w sali École Normale Supérieure są dziś co najmniej równie bieżące.

Podczas omawiania pierwszej połowy lekcji 19. zastanowimy się nad pojęciami zbyt dobrze znanymi naszej intuicji. Nie stawia ona w swoim ograniczeniu granic rozumienia, a Lacan próbuje wbić nam do głów: nie jesteśmy otwarci na każdy sens. Co wprowadzają Wyobrażeniowe, Symboliczne i Realne w perspektywy interpretacji i przeniesienia, które są centralnym punktem tej lekcji? Co w tej kwestii umożliwiają rejestry RSI? Dlaczego Lacan uznał za konieczny krok od freudowskiej topiki do swojej topologii? Jak rozumieć pojęcia takie jak identyfikacja, idealizacja, projekcja i introjekcja?

Podczas ostatniego spotkania pracując nad koncepcjami alienacji, identyfikacji i separacji krążyliśmy dookoła pojęcia pragnienia analityka. Tak jak wtedy, będziemy poszukiwać wskazówek w losach popędów, aby uchwycić sens podstawowego aparatu zbudowanego z dwóch czasów – Ich oraz Lust. Lacan mówi wprost – nie jesteśmy tylko tym. Kończąc małymi krokami pracę nad seminarium, zbliżamy się do określenia relacji między fundamentami psychoanalizy.

Powrócimy do śpiącego Booza (często cytowanego przez Lacana fragmentu poematu Wiktora Hugo Legenda wieków) i metafory z nim związanej, która towarzyszyła Lacanowi przez ogromną część jego nauczania. Sedno metafory wprowadzi nas w rejestr interpretacji, czyli w naturalny sposób w relację między znaczącym a znaczonym. Nasuwa nam to pytanie, na które odpowiedź możemy odnaleźć we freudowskim przypadku Człowieka od Wilków – czym jest podmiot, lub gdzie jest podmiot? Jak to możliwe, że jest on nieskończony, będąc usytuowanym względem skończoności pragnienia? Przejdźmy przez te problemy tak, aby nasze zdobycze nie wprowadziły w nasze doświadczenie wciąż obecnego,
nieustępującego pomieszania.

Filip Olech

Wiktor Hugo „Sen Booza”
 

Udział w zajęciach jest odpłatny. Aby dołączyć, prosimy zgłaszać się do koordynatorki zajęć Joanny Szymańskiej: szymanska.joannaaaa@gmail.com

Członkowie Forum Polskiego Pola Lacanowskiego uczestniczą w zajęciach nieodpłatnie.

ZAPRASZAMY!

Więcej informacji: Seminarium XI Lacana 2021

Dołącz do wydarzenia na fb

Plan zajęć FPPL