FPPL 2022 Seminarium XI J. Lacana - Cztery podstawowe pojęcia psychoanalizy

Źródło ilustracji: Internet


Na pierwszych w Nowym Roku zajęciach, 10 stycznia o godz. 20:30 przez Zoom, będziemy kontynuować czytanie rozdziału 20. Seminarium XI J. Lacana o podstawowych pojęciach psychoanalizy.

Żeby Państwa wprowadzić w klimat, przypomnijmy, że człowiek rozpoczynający psychoanalizę – jak to ujął Lacan w części pierwszej tego rozdziału, w swoim apologu o wizycie w chińskiej restauracji – zwraca się do psychoanalityka z następującym domaganiem: Ma pan wiedzieć, czego tak naprawdę pragnę.

Dla tych, którym psychoanaliza kojarzy się z hipnozą, a psychoanalizujący się z zakochanym, niechybnie nasuwa się pytanie, jak to się kończy?!

Animatorzy poniedziałkowego spotkania – Erwin Dolaciński, Bartosz Niemier i Anna Wojakowska-Skiba – spróbują się do tego odnieść przez pryzmat wybranych z drugiej części rozdziału 20. kwestii, takich jak m.in.:

  • Jaka jest rola spojrzenia w psychoanalizie w przeciwieństwie do hipnozy?
  • Dlaczego końcem analizy nie jest identyfikacja psychoanalizującego się z analitykiem?
  • Dlaczego – zgodnie ze schematem Freuda – w analizie, pętla musi zostać okrążona więcej niż raz (inaczej mówiąc, czemu to tyle trwa)?
  • Co to znaczy, że psychoanaliza doprowadzona do końca może wyłonić po stronie podmiotu „różnicę absolutną” czy też „efekt otwartych oczu”?

Zachęcamy do dołączenia na zajęcia z własnymi pytaniami i próbami odpowiedzi, bo to jedynie koniec rozdziału, nie kwestii. Już wkrótce dokonamy ich kolejnego okrążenia wspólnie z członkiem AME Szkoły Psychoanalizy EPFCL-Francja, Radu Turcanu, o czym więcej informacji niebawem.

Informacje na temat zapisów, płatności i dostępu do teksu znajdują się tutaj: Seminarium XI

Członkowie Forum Polskiego Pola Lacanowskiego uczestniczą w zajęciach nieodpłatnie.

Dołącz do wydarzenia na fb

Plan zajęć FPPL