Publikujemy do Waszej wiadomości program zapowiadanych weekendowych wydarzeń – Pierwszej Europejskiej Konwencji „Le dire des exils”, która odbędzie się w dniach 12 i 13 lipca oraz Dnia Szkoły, który odbędzie się 14 lipca, i który będzie w całości poświęcony kwestii związków karteli ze Szkołą psychoanalizy. W debatach obu dni wezmą udział przedstawicielki FPPL, Sara Rodowicz-Ślusarczyk i Anna Wojakowska-Skiba, a dodatkowo, w ramach niedzielnego popołudnia poświęconego kartelom w Szkole, Anna Wojakowska-Skiba będzie miała wystąpienie zatytułowane „Qu’est-ce qui fonde le cartel sur les textes fondateurs ?” (Co ustanawia kartel na temat tekstów założycielskich?).

Temat tego spotkania „Le dire des exils” jest trudny do przetłumaczenia… „Le dire” – to akt wypowiadania, z kolei „exil” dotyczy wygnania. A zatem chodzi tutaj o mówienie z pozycji wygnania, o mówienie tych, którzy zostali wygnani. Wystąpienia psychoanalityków, które będą miały miejsce w piątek i sobotę będą jednak dotyczyły nie tylko dramatycznych i tak aktualnych dzisiaj doświadczeń uchodźczych, w kontekście analitycznej pracy z takimi osobami. Temat wygnania, uwarunkowany historycznie i dyktowany nieubłaganym losem, jest też tematem, który dotyczy wszystkich istot mówiących, i to niezależnie od biegu historii. Czym jest to strukturalne wygnanie, którym jesteśmy dotknięci? Jak się wobec niego odnajdujemy? Czy istnieją tutaj różnice między płciami? Między strukturami klinicznymi? Oto pytania jakie będą się przewijać podczas weekendowego spotkania.

W niedzielę 14 lipca odbędzie się Dzień Szkoły, który w całości poświęcony będzie kwestii karteli. Różni psychoanalitycy i członkowie Szkoły EPFCL z Europy zostali zaproszeni do napisania specjalnie na tę okazję Preludiów.

Publikujemy je w tłumaczeniu na polski, również ze względu na Państwa zainteresowanie tematyką karteli: program wydarzenia

PRELUDIA ZAPOWIADAJĄCE SPOTKANIA I DNI SZKOŁY IF-EPFCL

Pierwsza Europejska Konwencja EPFCL „Le dire des exils” („Mówienie wygnania”) w Paryżu 12-13 lipca 2019 r.

Dzień Szkoły „Szkoła karteli” w Paryżu 14 lipca 2019 r.

Preludium 1: Rithée Cevasco „Dzień Szkoły: Dzień karteli” (tłum. Marcin Piotrowski i Sara Rodowicz-Ślusarczyk)

Preludium 2: Albert Nguyên „Ponieważ… taki jest kartel” (tłum. Marcin Piotrowski i Sara Rodowicz-Ślusarczyk)

Preludium 3: Sophie Henry „Materiał Szkoły” (tłum. Marcin Piotrowski i Sara Rodowicz-Ślusarczyk)

Preludium 4: Laurence Mazza-Poutet „Szkoła karteli” (tłum. Marcin Piotrowski)

Preludium 5: Ali Tissnaoui „Kartel: jedno pytanie dwa pragnienia?” (tłum. Marcin Piotrowski i Sara Rodowicz-Ślusarczyk)

Preludium 6: François Boisdon „W Szkole karteli, polityka kartelu?” (tłum. Sara Rodowicz-Ślusarczyk)

Preludium 7: Sara Rodowicz-Ślusarczyk „Zaprzęgnąć do pracy nieredukowalną samotność?”