Forum Polskie Pola Lacanowskiego we współpracy z Kliniką Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza na seminarium z cyklu „Spotkania z Psychoanalizą” z udziałem Bernarda Toboula w dniach 13-14 kwietnia 2024 stacjonarnie w Poznaniu i przez platformę Zoom.

Bernard Toboul jest psychoanalitykiem praktykującym w Paryżu, członkiem Szkoły Psychoanalizy Forów Pola Lacanowskiego (EPFCL-Francja) z tytułem AME (Analityk Członek Szkoły), a także autorem wielu publikacji.

UWAGA: Zmiana daty wydarzenia z 3-4 lutego na 13-14 kwietnia 2024.


SOBOTA, 13 kwietnia 2024, godz. 10:30 – 12:00

SEMINARIUM KLINICZNE 1

Pierwsza prezentacja kliniczna z komentarzem Bernarda Toboula – przypadek przedstawi Paula Czosnowska, psycholog, członkini FPPL.

 • Zgłoszenia udziału w seminariach klinicznych prosimy kierować do Pauli Czosnowskiej na adres mailowy: paula-czosnowska@wp.pl
 • Wstęp po uzyskaniu zgody na udział, bezpłatny
 • Miejsce: Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Szpitalna 27/33, budynek główny, sala im. Chrościejowskich
 • Umożliwiamy udział online przez platformę Zoom

SOBOTA, 13 kwietnia 2024, godz. 10:30 – 12:00

SEMINARIUM KLINICZNE 2

Druga prezentacja kliniczna z komentarzem Bernarda Toboula – przypadek przedstawi dr Katarzyna Rutkowska, psychiatra.

 • Zgłoszenia udziału w seminariach klinicznych prosimy kierować do Pauli Czosnowskiej na adres mailowy: paula-czosnowska@wp.pl
 • Wstęp po uzyskaniu zgody na udział, bezpłatny
 • Miejsce: Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Szpitalna 27/33, budynek główny, sala im. Chrościejowskich
 • Umożliwiamy udział online przez platformę Zoom

SOBOTA, 13 kwietnia 2024, godz. 16:30 – 18:30

Wykład otwarty z Bernardem Toboulem pt. „Różnice między nerwicą a psychozą”

Będziemy mówić o różnicy pomiędzy nerwicą a psychozą w historii psychiatrii oraz ich rewizji w psychoanalizie pod postacią pojęcia “struktury klinicznej”. Jaka relacja zachodzi między nerwicą i psychozą a rzeczywistością?
Czym jest fantazmat? Czym urojenie?

– Bernard Toboul

 • Wstęp bezpłatny
 • Miejsce: Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Szpitalna 27/33, budynek główny, sala im. Chrościejowskich
 • Umożliwiamy udział online przez platformę Zoom

NIEDZIELA, 14 kwietnia 2024, godz. 11:00 – 13:00

Wykład otwarty z Bernardem Toboulem pt. „Przeniesienie i jego związek z wiedzą, seksualnością i miłością”

Przeniesienie – wiedza, seksualność i miłość.

Przeniesienie jest zarazem tym, co wzbudza sytuacja analityczna, oraz warunkiem umożliwiającym konkretną analizę. Wolność do wypowiadania słów prawdy wobec Innego, który godzi się ją przyjąć, tworzy wyczekiwanie wiedzy na temat tej prawdy – interpretacji symptomów, odkrycia nieświadomych pragnień. W relacji tej odgrywane są ponownie pierwotne doświadczenia afektywne dziecka z jego rodzicami, które ukształtowały seksualność dziecięcą. W szerszej perspektywie, przekraczającej wyczekiwanie wiedzy, rysuje się pytanie o miłość.

– Bernard Toboul

 • Wstęp wolny
 • Miejsce: Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Szpitalna 27/33, budynek główny, sala im. Chrościejowskich
 • Umożliwiamy udział online przez platformę Zoom

Informacje

 • Wszystkie spotkania odbędą się w Sali Chrościejowskich, budynek główny Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera w Poznaniu, ul. Szpitalna 27/33 oraz przez platformę Zoom.
 • Zgłoszenia udziału w seminariach klinicznych prosimy kierować do Pauli Czosnowskiej na adres mailowy: paula-czosnowska@wp.pl
 • Pytania w kwestiach organizacyjnych prosimy kierować do Tomasza Strugały, adres mailowy: thomas0702@wp.pl lub zarzad@fppl.pl
 • Spotkania odbędą się w j. francuskim z tłumaczeniem konsekutywnym na j. polski
 • Zapewniamy teksty wykładów podczas spotkań
 • Udział jest bezpłatny

Forum Polskie Pola Lacanowskiego należące do Międzynarodowej Federacji Forów Pola Lacanowskiego (L’Internationale des Forums du Champ Lacanien), od 2010 r. rozwija i upowszechnia w Polsce wiedzę na temat psychoanalizy w ujęciu jej twórcy Sigmunda Freuda i jego wielkiego francuskiego kontynuatora Jacquesa Lacana. FPPL tworzą zarówno praktykujący psychoanalitycy, jak i osoby zainteresowane myślą lacanowską od strony teoretycznej.

Zapraszamy!

 

Organizatorzy: