Wprowadzenie do psychoanalizy. Czytanie i omawianie Seminarium I J. Lacana pt. Pisma techniczne Freuda - FPPL

Ilustracja: Joanna Salamon


Wprowadzenie do psychoanalizy. Czytanie i omawianie Seminarium I J. Lacana pt. „Pisma techniczne Freuda”

„Co robimy, kiedy prowadzimy psychoanalizę?” (J. Lacan, Seminarium I)

Jacques Lacan rozpoczął trwający prawie 30 lat cykl seminariów od powrotu do Freuda, jego techniki i analizy pojęć wokabularza psychoanalitycznego. Lacan uważał za konieczne ponowne odczytanie prac Freuda i przywrócenie właściwego znaczenia fundamentalnym terminom psychoanalizy. Jednocześnie podkreślał, że myśl Freud jest otwarta na rewidowanie, czyli dialektykę – jednak z zachowaniem rygoru pojęciowego.

W Seminarium I Lacanowi nie chodzi wyłącznie o przywrócenie psychoanalizy na jej właściwe tory w sensie teoretycznym. Na każdym kroku towarzyszy mu pytanie o to, „co robimy, prowadząc psychoanalizę”, o to w jaki sposób teoria wpływa na praktykę, jakie zastosowanie w pracy klinicznej mają ogólne koncepty i szczegółowe pojęcia.

Czerpiąc z dzieł Freuda oraz z najnowszych opracowań strukturalistów Lacan wykazuje, że psychoanaliza jako praktyka we dwoje ma swoją strukturę. Spotkania wokół Seminarium I będą miały walor wprowadzenia do psychoanalizy dla osób, które stawiają w tej dziedzinie pierwsze kroki; jednocześnie osobom już zajmującym się analizą dadzą wgląd w kwestie, które pchnęły Lacana do psychoanalitycznego przewrotu – radykalnego powrotu do Freuda, którego myśl Lacan ugruntowuje i rozwija, korzystając z drogowskazów pozostawionych przez ojca psychoanalizy.

TERMINY I MIEJSCA SPOTKAŃ

GODZINY SPOTKAŃ

  • 17:00-19:00

MIEJSCE SPOTKAŃ – HYBRYDOWO

CENA

  • Zajęcia bezpłatne

PROWADZĄCY

  • Joanna Szymańska
  • Marcin Piotrowski

KOORDYNATORKA ZAJĘĆ

 


Kalendarz spotkań FPPL