W sobotę 19 lutego o godzinie 11:00 (Uwaga: zmiana godziny!) spotykamy się na kolejnych zajęciach dotyczących pracy nad przypadkiem Jamesa Joyce’a na podstawie książki Colette Soler “Lacan Reading Joyce”.

W rozdziale V Colette Soler powraca do Symptomu Joyce’a, wychodząc od szczególnego terminu ukutego przez Lacana w odniesieniu do Joyce’a, a mianowicie — lapsusu węzła, zjawiska, które pozwala uchwycić sposób myślenia Lacana o psychoanalizie kliniki boromejskiej. Zbliża nas to do nowej konceptualizacji struktury podmiotu w tej klinice, podważającej wcześniejsze kategorie diagnostyczne.

W jaki sposób Joyce’owski lapsus węzła – dotyczący poluzowania pierścienia rejestru Wyobrażeniowego w stosunku do Symbolicznego i Realnego – odcisnął się na jego życiu? O tych symptomatycznych konsekwencjach będziemy rozmawiać, a dotyczą one wszystkich aspektów życia Joyce’a.

Konsekwencje widoczne są bez wątpienia w relacji pisarza z Norą – żoną, której nie uczynił symptomem swojej jouissance, ani nie brał z myślą o byciu matką jego dzieci, których pojawienie się na świecie było każdorazowo związane z rodzinnym dramatem. Zapewne nie bez znaczenia dla ich losu.

Lapsus węzła miał również efekt w formie relacji Joyce’a do jego własnego ciała, którego lustrzany obraz nie został naznaczony inwestycją libidinalną. Symboliczne nie wytworzyło na przecięciu z Wyobrażeniowym efektu powstania sfer erogennych. Dlatego “cielesność” ciała Joyce’a musiała zostać przez niego wytworzona inaczej, w sposób szczególny – została utkana z liter…

Prowadzący: Joanna Szymańska i Marcin Piotrowski

Członkowie Forum Polskiego Pola Lacanowskiego uczestniczą w zajęciach nieodpłatnie.

ZAPRASZAMY!

Więcej informacji: Joyce – Artysta litery

Dołącz do wydarzenia na fb

Plan zajęć FPPL