Program FPPL na rok akademicki 2020/2021


Szanowni Państwo!

Zachęcamy do zapoznania się z propozycją zajęć seminaryjnych prowadzonych przez członków Forum Polskiego Pola Lacanowskiego w semestrze jesienno-zimowym roku akademickiego 2020/2021. Zajęcia będą odbywały się zarówno stacjonarnie w Warszawie i Poznaniu oraz będą transmitowane on-line przez platformę Zoom.

Do pobrania: PROGRAM FPPL 2020/2021

Sprawdź: Plan zajęć FPPL

Zapisy ruszają już dziś!

Zapraszamy!

Zarząd i Członkowie FPPL


CYKL SPOTKAŃ POŚWIĘCONYCH PRACY NAD SEMINARIUM XI J. LACANA

PAŹDZIERNIK 2020 – CZERWIEC 2021

Zapraszamy do udziału we wspólnej pracy nad kolejnymi rozdziałami Seminarium XI J. Lacana w ramach cyklu spotkań, które będą się odbywały co drugi poniedziałek poczynając od 12 października. Zajęcia prowadzone przez psychoanalityków i członków FPPL będą miały formę otwartego seminarium, w czasie którego wprowadzimy Państwa w problematykę Seminarium XI Jacquesa Lacana pt. „Cztery podstawowe pojęcia psychoanalizy”.

Opowiemy o nim od siebie, ale liczymy też na Państwa pytania i dyskusję. Po takiej wspólnej pracy, będziemy też dyskutować o tekście wspólnie z nauczycielami ze Szkoły Psychoanalizy EPFCL z Francji. Seminarium XI zaznacza niezwykle ważny moment w historii nauczania Lacana, jako że jego pierwsze zajęcia odbywają się w kontekście wykluczenia Lacana z jedynego wówczas, międzynarodowego stowarzyszenia psychoanalityków IPA, powstałego z inicjatywy i za sprawą nauczania Freuda. Kończy ono też 10-letni okres nieformalnie zatytułowany „powrót do Freuda”, pod którym to hasłem Lacan prowadził swe Seminaria od roku 1953. Były one wtedy adresowane głównie do psychoanalityków i lekarzy a odbywały się w miejscu szczególnym na psychoanalitycznej mapie Paryża, bo w szpitalu psychiatrycznym Św. Anny.

Od momentu wykluczenia Lacana z IPA zmienia się i miejsce jego seminariów (na École Normale Supérieure przy ul. d’Ulm) i ich publiczność (wykłady stają się otwarte dla wszystkich i z każdym rokiem dołącza coraz więcej studentów ww. ENS) i treść. Koniec tego okresu nie oznacza bynajmniej, że Freuda nie ma w ogóle w tym seminarium – jest i to prawie w każdym akapicie! Te okoliczności bowiem dały Lacanowi asumpt do dalszego badania i zapytywania o to, co stanowi podstawy psychoanalizy.

I tak, pojęcia, które Lacan wyszczególnia jako fundujące dla psychoanalizy, i których koncepcje będziemy wspólnie zgłębiać – zarówno we freudowskim, jak i w ściśle lacanowskim ujęciu – to: nieświadome, powtórzenie, przeniesienie i popęd. Zapewniamy Państwu dostęp do tekstu w języku polskim. Jedne zajęcia obejmą średnio pół rozdziału, czyli wykładu seminarium (poza wyjątkami).

Zachęcamy również do równoległego udziału w kursie FPPL „Podstawowe pojęcia w klinice psychoanalitycznej”, podczas którego będziemy omawiali cztery pojęcia: nieświadome, powtórzenie, przeniesienie, i popęd od strony praktycznej na przykładzie przypadków klinicznych omawianych przez Freuda i Lacana.

DATY ZAJĘĆ

 • 12 października 2020
 • 26 października 2020
 • 9 listopada 2020
 • 23 listopada 2020
 • 7 grudnia 2020
 • 21 grudnia 2020
 • 11 stycznia 2021
 • 1 lutego 2021
 • 15 lutego 2021

Daty zajęć w semestrze letnim podamy w styczniu 2021.

GODZINA

 • 20:00 – 22:00

CENA

 • Za cały kurs (2 semestry, 18 zajęć x 2 godziny): 900 zł
 • Cena przy jednorazowej wpłacie (2 semestry, 18 zajęć x 2 godziny): 700 zł
 • Cena przy jednorazowej wpłacie (1 semestr, 9 zajęć x 2 godziny): 400 zł
 • Studenci za cały kurs (2 semestry, 18 zajęć po 2 godziny): 720 zł
 • Cena przy jednorazowej wpłacie (2 semestry, 18 zajęć x 2 godziny): 520 zł
 • Cena przy jednorazowej wpłacie (1 semestr; 9 zajęć x 2 godziny): 310 zł
 • Pojedyncze zajęcia (2 godziny): 50 zł; studenci: 40 zł
 • Dla członków FPPL wstęp wolny

Prosimy o dokonywanie przelewów na konto FPPL: 79 1140 2004 0000 3902 7553 8931
Tytuł przelewu: SEMINARIUM XI (+ liczba zajęć)
Potwierdzenia wpłat prosimy wysyłać na adres: marcin.klaus@insightshot.pl

MIEJSCE ZAJĘĆ

 • Lingua Nova, ul. Wspólna 41, Warszawa
 • On-line: umożliwiamy udział w zajęciach przez platformę Zoom

PROWADZĄCY

 • Marcin Klaus
 • Marcin Piotrowski
 • Sara Rodowicz-Ślusarczyk
 • Joanna Szymańska
 • Jan Tkaczow
 • Anna Wojakowska-Skiba

Koordynator kursu: Marcin Klaus

Więcej informacji: marcin.klaus@insightshot.pl


PODSTAWOWE POJĘCIA W KLINICE PSYCHOANALITYCZNEJ
kurs FPPL

PAŹDZIERNIK 2020 – CZERWIEC 2021

Tegoroczna edycja kursu prowadzonego przez psychoanalityczki i psychoanalityków FPPL jest nową ofertą zarówno dla osób, które dopiero zaczynają swoje doświadczenie z psychoanalizą, jak i dla tych, którzy już uczestniczyli w naszych seminariach. Dotychczasowa formuła zostanie poszerzona w oparciu o „Cztery podstawowe pojęcia psychoanalizy”, które Jacques Lacan w nowatorski sposób naświetlił w Seminarium XI z 1964 r.

Lacan na nowo zdefiniował tam fundamentalne terminy wprowadzone przez Zygmunta Freuda, tj. nieświadome, powtórzenie, przeniesienie i popęd oraz dodał pojęcie spojrzenia jako obiektu małe a, co stanowi jego oryginalny wkład w teorię psychoanalityczną. W ramach serii zajęć “Podstawowe pojęcia w klinice psychoanalitycznej” proponujemy studiowanie ww. pojęć w odniesieniu do klasycznych przypadków klinicznych opisanych przez Freuda, Lacana, jak i innych psychoanalityków. Pozwoli to, z jednej strony, na przedstawienie historii pojęć wraz z rozwojem myśli psychoanalitycznej, a z drugiej na kliniczną ilustrację ich przejawów i działania w podmiotach poddających się psychoanalizie.

NIEŚWIADOME

Freud stwierdził, że życie psychiczne wypełniają aktywne, choć nieświadome myśli „reprezentacje popędu”, które mogą stać się dostępne świadomości, czyli powrócić z wyparcia. Przekładając to na język Lacana, psychoanaliza zmierza do odkrycia wypartych znaczących popędu. Lacan, odwołując się do pojęć zaczerpniętych z lingwistyki mówił, że wyparte znaczące są do odkrycia m.in. w metaforze oraz metonimii i wypowiedział swoje słynne zdanie, że nieświadome jest ustrukturyzowane jak mowa, a więc podlega odszyfrowywaniu w toku analizy. W Seminarium XI po raz pierwszy przeformułował pojęcie nieświadomego, jako tego, co jest realne – co ma swoje konsekwencje dla etyki i praktyki psychoanalizy.

POWTÓRZENIE

Powtórzenie, zwane także przymusem powtarzania, zostało przez Freuda skonceptualizowane na bazie obserwacji, że podmiot w sposób aktywny doprowadza w swoim życiu do różnego typu porażek, powtarzając coś ze swojego dzieciństwa. Jego zdaniem w powtórzeniu powraca to, co niezrozumiane i to, co wykracza poza zasadę przyjemności. Lacan określił to powtórzeniem motywowanym rozkoszą (z fr. jouissance). To powtórzenie manifestuje się jako chybione spotkanie (z fr. rencontre manqué) z Innym i stanowi konsekwencję nieświadomego.

PRZENIESIENIE

Przeniesienie jest według Freuda motorem psychoanalizy i organizuje całe leczenie wokół wzorca konfliktów dziecięcych; w przeniesieniu aktualizuje się nieświadome pragnienie wobec ważnych obiektów z dzieciństwa. Lacan uważał, że przeniesienie opiera się na założeniu czynionym przez podmiot, który poddaje się psychoanalizie, że jego psychoanalityk ma wiedzę odnośnie nieświadomego. Postulował też na bazie zawiązania i rozwiązania przeniesienia początek i koniec podmiotowego doświadczenia psychoanalizy.

POPĘD

Freud powiązał seksualność człowieka z pojęciem popędu oraz popędów częściowych, w których wewnętrzny nacisk kieruje organizm ku celowi. Popęd nie może stać się przedmiotem świadomości, bowiem znajduje się na pograniczu tego, co cielesne i psychiczne. Z kolei w nieświadomości popęd obecny jest jedynie za sprawą jego wypartych reprezentacji, które podlegają odszyfrowaniu. Lacan rozwinął koncepcję Freuda sformułowaniem, że popęd krąży wokół obiektu małe a – przyczyny pragnienia – oraz tezą, że seksualność ludzka opiera się na specyficznej dla każdego konfiguracji czterech popędów częściowych: oralnego, analnego, skopicznego (opartego o spojrzenie) i inwokacyjnego (opartego o głos).

Zachęcamy również do równoległego udziału w „Cyklu spotkań poświęconych pracy nad Seminarium XI J. Lacana”, podczas którego będziemy dokładnie badali cztery pojęcia: nieświadome, powtórzenie, przeniesienie, i popęd od strony teoretycznej.

DATY ZAJĘĆ

 • 14 listopada 2020
 • 16 stycznia 2021
 • 13 marca 2021
 • 22 maja 2021
 • 19 czerwca 2021 (bezpłatne zajęcia dodatkowe)

GODZINA

 • 10.00 – 12.00, przerwa, 12.30 – 14.30

CENA

 • Za cały kurs (4 zajęcia po 4 godziny): 400 zł
 • Cena przy jednorazowej wpłacie: 350 zł
 • Studenci za cały kurs (4 zajęcia po 4 godziny): 320 zł
 • Cena przy jednorazowej wpłacie: 280 zł
 • Pojedyncze zajęcia (4 godziny): 100 zł; studenci: 80 zł
 • Dla członków FPPL wstęp wolny

Prosimy o dokonywanie przelewów na konto FPPL: 79 1140 2004 0000 3902 7553 8931
Tytuł przelewu: Podstawowe pojęcia w klinice psychoanalitycznej (+ liczba zajęć)
Potwierdzenia wpłat prosimy wysyłać na adres: szymanska.joannaaaa@gmail.com

MIEJSCE ZAJĘĆ

 • Lingua Nova, ul. Wspólna 41, Warszawa
 • On-line: umożliwiamy udział w zajęciach przez platformę Zoom

PROWADZĄCY

 • Marcin Piotrowski
 • Sara Rodowicz-Ślusarczyk
 • Joanna Szymańska
 • Anna Wojakowska-Skiba

Koordynatorka kursu: Joanna Szymańska

Więcej informacji: szymanska.joannaaaa@gmail.com


SEMINARIUM PRACY NAD TEKSTEM „Kierowanie leczeniem i zasady jego oddziaływania” W POZNANIU

WRZESIEŃ 2020 – STYCZEŃ 2021

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na kontynuację seminarium opartego na tekście Jaquesa Lacana pod stosownym tytułem: „Kierowanie leczeniem i zasady jego oddziaływania”. W tym tekście Lacan pokazuje, jak inne miejsce w relacji z pacjentem (w psychoanalizie nazywanym analizantem) zajmuje psychoanalityk w porównaniu do psychoterapeuty, czy psychologa. To powoduje, że cała kuracja psychoanalityczna jest tak inna.

Zatem, Seminarium jest adresowane do osób, które w jakikolwiek sposób zainteresowane są myślą Lacana i Freuda, a szczególnie zapraszamy studentów psychologii, psychiatrii i innych kierunków humanistycznych, jak i praktyków zajmujących się psychoterapią na co dzień.

DATY ZAJĘĆ

 • 26 września 2020
 • 10 października 2020
 • 24 października 2020
 • 7 listopada 2020
 • 28 listopda 2020
 • 12 grudnia 2020
 • 9 stycznia 2021
 • 30 stycznia 2021

GODZINA

 • 12:00 – 15:00

CENA

 • Pojedyncze zajęcia (3 godziny): 70 zł; studenci: 40 zł
 • Dla członków FPPL wstęp wolny

Prosimy o dokonywanie przelewów na konto FPPL: 79 1140 2004 0000 3902 7553 8931
Tytuł przelewu: Seminarium nad kierowaniem leczeniem (+ liczba zajęć)
Potwierdzenia wpłat prosimy wysyłać na adres: sylwester.strzecha@gmail.com

Po przesłaniu dowodu wpłaty otrzymają Państwo polskie tłumaczenie tekstu J. Lacana „Kierowanie leczeniem i zasady jego oddziaływania”

MIEJSCE ZAJĘĆ

 • ul. Woźna 9/3, 61-777 Poznań

PROWADZĄCY

 • Tomasz Strugała
 • Sylwester Strzecha

Koordynator seminarium: Sylwester Strzecha

Więcej informacji: sylwester.strzecha@gmail.com