Forum Polskie Pola Lacanowskiego serdecznie zaprasza do udziału w wyjątkowych spotkaniach z psychoanalizą, w dniach 12-13 marca 2016 roku, w Warszawie. Ich gościem specjalnym jest Luis Izcovich: psychoanalityk pracujący w Paryżu, z wykształcenia psychiatra. Jest on jednym z założycieli Międzynarodowej Szkoły Psychoanalizy Forów Pola Lacanowskiego (EPFCL) i jej członkiem z tytułem AME. Luis Izcovich jest także wykładowcą w Psychoanalitycznym Kolegium Klinicznym w Paryżu i autorem licznych publikacji. Jego ostatnia książka mówi o „Śladach psychoanalizy” [„Les marques d’une psychanalyse”, Ed. Stilus, 2015], czyli o znamionach, jakie psychoanaliza pozostawia w tym, kto się poddaje jej doświadczeniu.

PROGRAM SPOTKAŃ

12.03.2016 (sobota)

  • 10:00-12:00
    Seminarium kliniczne dla członków FPPL, moderowane przez Luisa Izcovicha.

Celem seminarium jest prezentowanie pracy klinicznej przez członków FPPL praktykujących psychoanalizę i omawianie kwestii klinicznych w oparciu o teorię psychoanalizy J. Lacana. Tym razem swoją pracę przedstawi Paweł Piotrowski.

Miejsce: ul. Ursynowska 20/4
Tłumaczenie konsekutywne
Wstęp płatny: 50 zł

  • 13:30-15:30

Seminarium dla członków FPPL poświęcone podsumowaniu dotychczasowej pracy nad tekstem J. Lacana „Propozycja z 9 X 1967 r. dotycząca psychoanalityka Szkoły”.

Seminarium jest kontynuacją cyklu zajęć dla członków FPPL, zainicjowanego przez Sarę Rodowicz-Ślusarczyk, poświęconego tzw. tekstom założycielskim Szkoły Psychoanalizy J. Lacana. Nad tekstami tymi od 2015 roku pracuje kartel FPPL w składzie: Marcin Klaus, Anatol Magdziarz, Sara Rodowicz-Ślusarczyk (+1), Joanna Szymańska, Anna Wojakowska-Skiba.

Miejsce: ul. Ursynowska 20/4
Tłumaczenie konsekutywne
Wstęp płatny: 50 zł

  • 17:00-19:30

Wykład otwarty Luisa Izcovicha zatytułowany „Co psychoanaliza zmienia w życiu pary?”

Zrzut ekranu 2016-02-26 o 18.46.25

Psychoanalizę rozpoczyna się z różnych powodów, ale jeden z nich szybko wysuwa się jako pierwszy; jest to relacja, jaką podmiot utrzymuje z wybranym partnerem.

Najczęściej powód ten przybiera formę skargi, że nie otrzymuje się od swego partnera oczekiwanej satysfakcji. Czasem przekłada się on na pytanie: dlaczego mój wybór padł akurat na tego partnera? Tym samym pojawia się kolejne pytanie, czy mam tak dalej żyć, czy poszukać sobie innego partnera?

Co dzieje się z tymi pytaniami w analizie? Czego w odniesieniu do tych pytań można się spodziewać od psychoanalizy, która jest także doświadczeniem we dwoje, a więc związkiem pary? Czy po przejściu psychoanalizy w związkach par pojawia się coś nowego? Oto pytania, jakie podejmiemy w trakcie wykładu w świetle teorii Lacana i tego, czego uczy nas doświadczenie psychoanalizy.

 

Miejsce: Instytut Francuski, ul. Widok 12, Warszawa
Tłumaczenie konsekutywne
Wstęp wolny

13.03.2016 (niedziela)

  • 10:00 – 13:00

Seminarium otwarte – czytania tekstu J. Lacana: Seminarium X „Lęk”, 1962-1963

[Séminaire X „L’Angoisse”, Ed. du Seuil, Paris, 2004], animowane przez Luisa Izcovicha.

Są to kolejne zajęcia poświęcone wspólnej pracy nad tym tekstem Lacana członków FPPL i nauczycieli Międzynarodowej Szkoły Psychoanalizy Forów Pola Lacanowskiego (EPFCL). Tym razem omówimy rozdział IX (lekcję z 23 stycznia 1963 r.), zatytułowany: „Przejście do aktu i acting-out”. Tekst  rozdziału w tłumaczeniu Anatola Magdziarza dostępny jest tu: Jaques_Lacan__Lęk__rozdz._IX

Lektura uzupełniająca dla tych, którzy chcą wiedzieć więcej o tym, co Lacan mówił o Dorze i Młodej homoseksualistce: J Lacan, 1956_Seminarium IV_r 8_Dora i mloda homoseksualistka

Miejsce: ul. Żurawia 32/34, I. p.
Tłumaczenie konsekutywne
Wstęp wolny

  • 14:30-16:30
    Seminarium otwarte – dyskusja na temat dwóch pierwszych rozdziałów tekstu J. Lacana „O kwestii przedwstępnej do wszelkiego, możliwego traktowania psychozy”

w „Psychoanaliza. Czasopismo NLS” nr 6/2015, tłum. Jacek Waga we współpracy z Januszem Kotarą [« D’une question préliminaire à toute traitement possible de la psychose» ze zbioru « Ecrits », Ed. du Seuil, Paris 1966]. Tekst w tłumaczeniu członków kartelu FPPL z którego będziemy korzystali na zajęciach dostępny jest tutaj: J Lacan, O kwestii wstępnej… rozdz I. – II.

Luis Izcovich poruszy problematykę leczenia psychozy w psychoanalizie lacanowskiej, wychodząc od pytań i komentarzy przygotowanych przez kartel FPPL, pracujący nad tym tekstem, w składzie : Anatol Magdziarz, Paweł Piotrowski, Jan Tkaczow, Anna Wojakowska-Skiba (+1).

Miejsce: ul. Żurawia 32/34, I. p.
Tłumaczenie konsekutywne
Wstęp płatny: 30 zł (studenci 15 zł)

Więcej informacji: zarzad@fppl.pl