FPPL - Spotkania z psychoanalizą - gość specjalny Philipe Madet


Forum Polskie Pola Lacanowskiego (FPPL) i francuska Szkoła Psychoanalizy Forów Pola Lacanowskiego (EPFCL) oraz Ośrodek Myśli Psychoanalitycznej Instytutu Filozofii i Socjologii Państwowej Akademii Nauk (OMP IFIS PAN) zapraszają do udziału w spotkaniach z psychoanalizą 21-22 stycznia 2023. Odbędą się one w trybie stacjonarnym w Warszawie oraz przez Zoom.

Spotkania poprowadzi gość Forum Polskiego Philippe Madet.

Philippe Madet jest psychoanalitykiem praktykującym w Bordeaux, członkiem Szkoły Psychoanalizy Międzynarodowej Federacji Forów Pola Lacanowskiego oraz nauczycielem w Kolegium Kliniki Psychoanalitycznej w regionie Południowo-Zachodniej Francji. Uczestniczył również w kartelu o nazwie „Nowe tyranie wiedzy” działającym w ramach Międzynarodowego Laboratorium Polityki Psychoanalizy (LIPP) organizacji IF-EPFCL, w którym pracowali też inni członkowie: Vera Pollo z Brazylii, David Bernard z Francji, Cora Aguerre z Hiszpanii, a także Sara Rodowicz-Ślusarczyk ze Strefy Wielojęzycznej. Kwestia „Nowych tyranii wiedzy” była omawiana w oparciu o seminarium J. Lacana „Odwrotna strona psychoanalizy”, które stanowi podstawę wspólnej pracy na zajęciach seminaryjnych FPPL. Styczniowe spotkania z Philippem Madetem są wynikiem tegorocznej współpracy członków LIPP-u i FPPL-u oraz wymiany wokół powyższego Seminarium.


PROGRAM

 

21 stycznia 2023 r. (sobota)

SEMINARIUM z Philippem Madetem wokół Seminarium XVII Lacana „Odwrotna strona psychoanalizy”

FPPL - Seminarium XVII Lacana z Pilippe Madet

Na pierwszym spotkaniu, w sobotę 21 stycznia, Phillippe Madet odpowie na pytania członków FPPL odnośnie zagadnień zawartych w trzech pierwszych lekcjach Seminarium XVII oraz w wykładzie dodatkowym pt. Analyticon. Kwestie, które nurtowały nas podczas czytania tego Seminarium w tym roku były następujące:

 • W jaki sposób może być określone to, czym jest podmiot?
 • Czy wiedza, jaką podmiot ma o sobie, jest czy nie jest przezeń wiedziana?
 • Czy wiedza o sobie samym może czy nie może być pełna?
 • Dlaczego według Lacana wiara w absolutną wiedzę, prawdę i rozkosz jest do tego stopnia problematyczna, że staje się źródłem naszego codziennego cierpienia?
 • Jak kształtuje się relacja podmiotu z Innym oparta o uprzedniość strukturalną?
 • Czy psychoanaliza jest rewolucyjna?
 • Co takiego Lacan chciał powiedzieć studentom i kontestatorom, a czego oni tak bardzo nie chcieli usłyszeć?
 • Jak analityk ma stosownie zająć swoje miejsce w analizie, czyli czym jest dyskurs
  analityka?

Próba odpowiedzi na powyższe pytania zrodziła nowe, które skierujemy do naszego gościa. Jednocześnie zapraszamy wszystkich uczestników do zadania własnych pytań lub podzielenie się przemyśleniami do powyższego tekstu.

Uczestnikom udostępniamy tekst wykładów Seminarium XVII przetłumaczony na język polski lub angielski po zgłoszeniu się pod adres annagrudz@gmail.com i uiszczeniu opłaty na konto forum lub na miejscu (40zł / 30zł studenci).

Członkowie FPPL, IF-EPFCL oraz OMP uczestniczą bezpłatnie.

Spotkanie prowadzone będzie w języku francuskim i tłumaczone konsekutywnie na język polski i
angielski.

 • godzina: 11:00-13:00
 • adres: Warszawa, ul. Nowy Świat 72
 • miejsce: Pałac Staszica, sala 268 oraz na Zoomie (link dostępny po zgłoszeniu się)

21 stycznia 2023 r. (sobota)

WYKŁAD OTWARTY

„JAKA JEST RELACJA MIĘDZY JEDNOSTKĄ A ZBIOROWOŚCIĄ? PRZYKŁAD ZGODY.”

Wykład Phillipe Madet dla FPPL - Jednostka a zbiorowość. Kwestia zgody.

Nawiązując do kwestii zgody – tak ważnej w seksualności jak i w polityce – Philippe Madet proponuje nieoczywiste połączenie. Odwracając zwykłą perspektywę, wpływu zbiorowości na jednostkę, proponuje między innymi przyjrzeć się jak struktura psychiczna podmiotu pozwala odczytać zbiorowość. Zapowiada on swój wykład w następujący sposób:

Praca, którą proponuję, motywowana jest dwoma cytatami z Lacana. Pierwszy, dotyczący dyskursu mistrza, pochodzi z Seminarium XVII: „Nic nie wskazuje w istocie na to, w jaki sposób mistrz miałby narzucić swoją wolę. To, że istnieje potrzeba zgody, nie ulega wątpliwości”. Ze względu na to, że przykuwająca moją uwagę kwestia „zgody, która nie ulega wątpliwości” może być obserwowana zarówno na poziomie jednostkowym, jak i zbiorowym, moje zainteresowanie wzbudził jeszcze jeden cytat, tym razem z Ecrits: „Zbiorowość nie jest niczym innym, jak tylko podmiotem jednostki”. Co zakładałoby, że to, jak możemy odczytać epokę, jest obrazem tego, w jaki sposób odczytujemy każdy jednostkowy podmiot.

To właśnie skłoniło mnie do zbadania podobieństw między strukturą języka a strukturą dyskursów, zwłaszcza w zakresie użycia identyfikacji i narracji, oraz do twierdzenia, że zgoda ma charakter strukturalny.

Zobaczymy, czy możemy wyciągnąć z tego wnioski dla polityki psychoanalizy.

Uczestnikom zapewniamy tekst wykładu przetłumaczony na język polski lub angielski, w tym celu prosimy zgłaszać się pod adres annagrudz@gmail.com. Tekst wykładu w języku polskim udostępnimy również osobom przybyłym na miejsce. Po prezentacji odbędzie się dyskusja tłumaczona konsekutywnie na języki francuski, polski i angielski.

 • wykład otwarty, nieodpłatny
 • godzina: 16:00-18:00
 • adres: Warszawa, ul. Nowy Świat 72
 • miejsce: Pałac Staszica, sala 268 oraz na Zoomie
 • link Zoom: https://us06web.zoom.us/j/81475744112?pwd=Vk9sRVRGN0kwd2xaYVNDVnZ1a1ZQZz09

22 stycznia 2023 r. (niedziela)

SEMINARIUM KLINICZNE

Seminarium kliniczne FPPL z Phelippe MadetPodczas spotkania klinicznego Philippe Madet skomentuje przypadek przedstawiany przez Joannę Szymańską, członkinię FPPL. Udział jest możliwy tylko dla członków FPPL i IF-EPFCL.

 • godzina: 11:00-13:00
 • adres: Warszawa, ul. Nowy Świat 72
 • miejsce: Pałac Staszica, sala 268

UWAGA: Zgłoszenie udziału należy wysyłać na adres: szymanska.joannaaaa@gmail.com Zapewniamy tekst prezentacji w języku polskim, angielskim i francuskim oraz konsekutywne tłumaczenie dyskusji na powyższe języki.


Forum Polskie Pola Lacanowskiego należące do Międzynarodowej Federacji Forów Pola Lacanowskiego (L’Internationale des Forums du Champ Lacanien), od 2010 r. rozwija i upowszechnia w Polsce wiedzę na temat psychoanalizy w ujęciu jej twórcy Sigmunda Freuda i jego wielkiego francuskiego kontynuatora Jacques’a Lacana. FPPL tworzą zarówno praktykujący psychoanalitycy, jak i osoby zainteresowane myślą lacanowską od strony teoretycznej.

Osoby zainteresowane współpracą i przystąpieniem do FPPL zachęcamy do zgłaszania się.

Zapraszamy!

 

Organizatorzy: