Spotkanie z Corą Aguerre wokół Seminarium XVII Lacana


W Seminarium o „Odwrotnej stronie psychoanalizy” Lacan odnosi się do sferyczności i tego, jak idea „wszech-wiedzy” zawsze była wykorzystywana przez politykę. Psychoanaliza funkcjonuje w oparciu o to, co asferyczne i nieobecne. Jak wobec tego prowadzić naszą politykę?

Zapraszamy do udziału w specjalnym spotkaniu z Corą Aguerre, psychoanalityczką praktykującą w Vigo, Hiszpanii, członkinią Szkoły EPFCL z tytułem A.M.E.

Spotkanie jest częścią kolektywnej pracy Forum nad XVII Seminarium Jacquesa Lacana, o „Odwrotnej stronie psychoanalizy”. Spotkanie odbędzie się w języku angielskim z tłumaczeniem na język polski. Tekst będzie również udostępniony w języku francuskim. Prezentacja Cory Aguerre jest również wynikiem jej pracy w międzynarodowym Laboratorium Polityki Psychoanalizy (LIPP) i kartelu „Nowe tyranie wiedzy”, który w latach 2020-2022 działał w składzie: Cora Aguerre, David Bernard, Philippe Madet, Vera Pollo, Sara Rodowicz-Ślusarczyk.

ENGLISH

In the Seminar on „The Other Side of Psychoanalysis”, Lacan refers to the spherical and how this idea of the „all-knowledge” has always been used by politics. Psychoanalysis functions on the basis of the aspherical and the absent. Thus, how to carry out our politics?

Please join us for a special meeting with Cora Aguerre, psychoanalyst practicing in Vigo, Spain, AMS of the IF-SPFLF

The meeting is part of the Forum’s collective work on Jacques Lacan’s Seminar XVII „The Other Side of Psychoanalysis.” The meeting will be held in English with translation into Polish. The text will be made available in French. Cora Aguerre’s presentation is also the result of her work with the international Laboratory for the Politics of Psychoanalysis (LIPP) and the 2020-2022 „New Tyrannies of Knowledge” cartel: Cora Aguerre, David Bernard, Philippe Madet, Vera Pollo, Sara Rodowicz-Ślusarczyk.

FRANCAIS

Dans le séminaire sur „L’envers de la psychanalyse”, Lacan fait référence à la sphère et à la façon dont cette idée de „tout savoir” a toujours été utilisée par la politique. La psychanalyse fonctionne sur la base de l’asphérique et de l’absent. Alors, comment en faire de la politique ?

Rejoignez-nous pour une rencontre spéciale avec Cora Aguerre, psychanalyste à Vigo, Espagne, AME de l’IF-EPFCL

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du travail collectif du Forum Polonais sur le Séminaire XVII de Jacques Lacan. La réunion se tiendra en anglais avec une traduction en polonais. Le texte sera disponible en français. La présentation de Cora Aguerre est également le résultat de son travail au sein du Laboratoire international pour la politique de la psychanalyse (LIPP) et le cartel 2020-2022 sur „Les nouvelles tyrannies du savoir” : Cora Aguerre, David Bernard, Philippe Madet, Vera Pollo, Sara Rodowicz-Ślusarczyk

Pojedyncze zajęcia (2 godziny): 40 zł
Pojedyncze zajęcia (2 godziny) dla studentów: 30 zł
Dla członków FPPL wstęp wolny
Prosimy o dokonywanie wpłat na konto FPPL: 79 1140 2004 0000 3902 7553 8931
Tytuł przelewu: SEMINARIUM XVII (+ liczba zajęć)
Potwierdzenia wpłat prosimy wysyłać na adres: szymanska.joannaaaa@gmail.com

MIEJSCE ZAJĘĆ: platforma Zoom, link u koordynatorki zajęć: szymanska.joannaaaa@gmail.com

Więcej informacji: Czytanie Seminarium XVII Lacana


Kalendarz spotkań FPPL