Ilustracja: Salvador Dali


Już w najbliższy poniedziałek 11 stycznia o godz. 20:00 odbędą się kolejne zajęcia dotyczące Seminarium XI Jacquesa Lacana!

Nowy rok czytania „Czterech podstawowych pojęć psychoanalizy” zaczniemy od nowego Grundbegriff, czyli podstawowego pojęcia: popędu. Jak inne fundamentalne pojęcia, popęd dotyka realności i ją penetruje, choć Lacan zaczyna opracowanie tego fundamentu od jego surrealistycznego demontażu. Aby się przygotować, przeczytajmy Freuda „Popędy i ich losy”.

Joanna Szymańska

Udział w zajęciach jest odpłatny. Aby dołączyć, prosimy zgłaszać się do koordynatora zajęć Marcina Klausa: marcin.klaus@insightshot.pl

Członkowie Forum Polskiego Pola Lacanowskiego uczestniczą w zajęciach nieodpłatnie.

ZAPRASZAMY!

Więcej informacji: Seminarium XI Lacana 2020/2021

Dołącz do wydarzenia na fb

Plan zajęć FPPL