Zapraszamy na drugie spotkanie z cyklu „Joyce – Artysta litery”, w czasie którego przyjrzymy się drodze zapoczątkowanej przez Freuda słuchającego opowiadanych w gabinecie historii, nazwanych przez niego “romansem rodziny neurotyka”. Freud odkrył w tych narracjach nieznane jądro, stały i unikalny scenariusz, jakiemu poddany jest każdy podmiot, zaś jego przejawy uwidaczniają się zarówno w czynach, jak i wypowiedziach tego podmiotu. Wszystkie te historie, choć nieustająco poszukują prawdy, mają w rzeczywistości jedną wspólną cechę, tj. kłamią, a ich kłamstwo ma swój fundamentalny cel. Będziemy to w stanie przeanalizować od strony trzech rejestrów: realnego, symbolicznego i wyobrażeniowego (RSI), których perspektywa jest zawsze niezwykle użyteczna.

Tym, co łączy wszystkie porządki jest symptom, który w przeciwieństwie do opowiadanych w gabinecie historii ma swoje odniesienie do rejestru realnego. Próba uchwycenia istoty, funkcji wyjątku i nieredukowalnej części symptomu z perspektywy psychoanalitycznej przybliży nas do zrozumienia sformułowania “Joyce symptom”, a także pozwoli na przyjrzenie się, czym jest “sinthome”.

Dowiemy się także jaka jest funkcja symptomu w odniesieniu do słynnego sformułowania Lacana dotyczącego “braku stosunku płciowego”.

Skomentujemy także przejście, jakiego Lacan dokonał od Freudowskiego kompleksu Edypa do koncepcji przekraczającej Edypa, gdzie funkcja ojca jest identyfikowana z takim rodzajem mówienia, które staje się czwartym elementem, zawiązującym trzy porządki w węzeł.

Prowadzący: Joanna Szymańska i Marcin Piotrowski

Członkowie Forum Polskiego Pola Lacanowskiego uczestniczą w zajęciach nieodpłatnie.

ZAPRASZAMY!

Więcej informacji: Joyce – Artysta litery

Dołącz do wydarzenia na fb

Plan zajęć FPPL