W celu realizacji statutowych celów naukowych Zarząd FPPL przyjął następujące koszty udziału w zaplanowanych na 2011 aktywnościach:

1. prezentacja kartelu:
członkowie FPPL oraz członkowie kartelu – bezpłatnie, inni 20 zł
2. praca z tekstem „Kierowanie leczeniem“:
członkowie FPPL – bezpłatnie, inni 20 zł
3. seminarium pracy z tekstem
z nauczycielem EPFCL (tłumaczenie):
członkowie FPPL 10 zł, inni 40 zł
4. seminarium pracy klinicznej prowadzona przez nauczyciela EPFCL:
członkowie FPPL 10 zł, inni 40 zł
5. wykład nauczyciela EPFCL (tłumaczenie):
członkowie FPPL 20 zł, inni 40 zł
6. miesięczne składki Forum 30 zł

Warunkiem skorzystania ze stawek członkowskich jest nie zaleganie ze składkami. Przyjęty cennik pokrywa koszty organizacji aktywności w postaci najmu sali, tłumaczenia konsekutywnego oraz pozwala na opłacenie zaproszonym gościom przelotów oraz pobytu w Polsce.

W związku z uzyskaniem przez Forum konta bankowego prosimy o dokonywanie wpłat tytułem składek członkowskich na nasze konto bankowe BZWBK 59 1090 1694 0000 0001 1535 8484 z informacją za kogo i za jaki miesiąc składki są czynione. Nowo otwarte konto stwarza także możliwość wspierania naszej działalności poprzez darowizny. Radzi będziemy wszelakim wsparciem z tytułem „Darowizna“. Nad całością finansów ma pieczę Skarbniczka Zarządu – Anna Wojakowska-Skiba.