Nowy delegat FPPL w IF-EPFCL na lata 2010-2012
FPPL afiliowane przy EPFCL-Francja zgodnie z obowiązującą w IF-EPFCL zasadą zmiany władz co dwa lata, przeprowadziło w dniu 24 października 2010 r. głosowanie w sprawie wyboru nowego Delegata FPPL – zgłoszona była jedna kandydatura: Sara Rodowicz-Ślusarczyk oraz nowego Reprezentanta francuskiego obszaru językowego w CRIF, w ramach którego funkcjonuje FPPL – zgłoszona była jedna kandydatura: Bernard Nominé.

W głosowaniu wzięło udział 10 członków FPPL, którzy mieli w dniu wyborów opłaconą składkę członkowską IF-EPFCL. Obie kandydatury uzyskały pełne poparcie głosujących. Sara Rodowicz-Ślusarczyk jako Delegat FPPL od momentu wyboru odpowiada za komunikację pomiędzy FPPL i IF-EPFCL i wynikające z tego kwestie.

Anna Wojakowska-Skiba
Delegat 2008-2010