FPPL 2022 Seminarium XI J. Lacana - Cztery podstawowe pojęcia psychoanalizy


Zapraszamy Państwa do udziału w serii trzech spotkań służących wymianie myśli w gronie międzynarodowym, wspólnie z naszym gościem Radu Turcanu, psychoanalitykiem AME ze Szkoły Psychoanalizy EPFCL-Francja.

Już w najbliższy czwartek, 20.01.22 o godzinie 20:20, w trybie poprzez Zoom, zajmiemy się omówieniem rozdziału 18.: „O podmiocie, o którym przypuszcza się, że wie; o pierwszej diadzie i o dobru” (wykład z 10 czerwca 1964 r.) z Seminarium XI J. Lacana pt. „Cztery podstawowe pojęcia psychoanalizy”.

Radu Turcanu rozpocznie spotkanie od przedstawienia nam swojego komentarza do tego rozdziału, a następnie przejdziemy do dyskusji, która zakłada dialog pomiędzy sposobem odczytania rozdziału 18. przez naszego gościa a przemyśleniami i pytaniami członków Forum do tego konkretnego fragmentu tekstu.

W rzeczonym rozdziale pojawia się rozmaitość konceptów, jak m.in.:

  • przeniesienie (jako zjawisko obejmujące i podmiot i jego psychoanalityka)
  • alienacja (jeden z dwóch procesów prowadzących do wyłonienia się podmiotu)
  • pragnienie analityka (jako motor psychoanalizy)

Pojawia się także wiele powiązanych z tym kwestii, jak m.in.:

  • podstawy zaufania do psychoanalityka
  • pytanie o istnienie popędu wiedzy (Freudowskie Wissentrieb)
  • wyzwanie kształcenia psychoanalityków
  • lacanowska reinterpretacja opisywanej przez Freuda dziecięcej zabawy z rzucaniem szpulką fort (tam) – da (tu)
  • czy też dwóch opozycji: miłość-obojętność i miłość-nienawiść

Dzięki lekturze tekstu i dyskusji na temat tych kwestii mamy szansę na to by orientować się w podstawach psychoanalizy oraz by uchwycić sens i wagę zmian zachodzących w późniejszym nauczaniu Lacana.

Spotkanie będzie animować Anna Wojakowska-Skiba.

Kolejne spotkania z serii zajęć z Radu Turcanu odbędą się 18 lutego (rozdział 19) i 10 marca (rozdział 20). Zajęcia będą animować członkowie Forum.

Spotkania z Radu Turcanu odbędą się w języku angielskim bez tłumaczenia na polski.

Spotkania są nieodpłatne, wstęp wolny.

Link do Zoom: https://zoom.us/j/99686093673?pwd=WUIzSnRaT1I4V0Y0Ymw3SGQ0UWJmZz09
Topic: Seminar XI Ch. 18 with Radu Turcanu
Time: 20:20 – 22:30, 20.01.2022
Meeting ID: 996 8609 3673
Passcode: 476395

Radu Turcanu, który gościł już kilka razy w Polsce, jest psychoanalitykiem pracującym w Paryżu, członkiem francuskiej Szkoły Psychoanalizy Forów Pola Lacanowskiego (École de Psychanalyse des Forum du Champ Lacanien – EPFCL France). Posiada doktorat z psychoanalizy i nauk medycznych Université de Paris VII oraz doktorat z literatury porównawczej University of Illinois w Stanach Zjednoczonych. Publikował we Francji, Australii, Stanach Zjednoczonych oraz Rumunii. Wykłada na wydziale psychoanalizy oraz na studiach doktoranckich Université de Paris VII. W ramach swojej psychoanalitycznej praktyki klinicznej pracuje z dorosłymi, nastolatkami i dziećmi.

ZAPRASZAMY!

Więcej informacji: Seminarium XI Lacana

Dołącz do wydarzenia na fb

Plan zajęć FPPL