Program seminarium z Luisem Izcovichem 26 września 2010 w Paryżu
Adres: 
siedziba EPFCL-Francja
118, rue d’Assas, 
metro Port Royal

09.30 – 12.30 Seminarium kliniczne
09.30 – 11.00 prezentacja pierwszego studium przypadku przez Annę Wojakowską-Skiba i dyskusja,
11.00 – 12.30 prezentacja drugiego studium przypadku przez Ewę Marciniak i dyskusja.
12.30 – 14.00 przerwa na obiad
14.00 – 17.00 Seminarium pracy z tekstem: J. Lacan „La Subversion du sujet…”/”Obalenie podmiotu…” (in : Ecrits”, Paris, Seuil, 1966), fragment zaczynający się (w tekście oryginalnym i w tłum. B.Finka) od akapitu na środku strony 818: “Le manque dont il s’agit… “/”The lack at stake” aż do początku strony 823, do akapitu zaczynającego się od słów: „Culpabilité liee au rappel…” /”Guilt that is related to…”.
Polskie tłumaczenie ww. fragmentu tekstu znajduje się TU

Tłumaczenie konsekutywne obu seminariów: Anna Sarapuk

Osoby, które zgłosiły uczestnictwo:
1. Ewa Marciniak
2. Idalia Mirecka
3. Łukasz Mokrosiński
4. Ela Galas
5. Marcin Klaus
6. Marcin Piotrowski
7. Paweł Piotrowski
8. Jan Tkaczow
9. Anna Wojakowska-Skiba

Koszt udziału w seminarium:
- członkowie FPPL: udział w kosztach tłumaczenia konsekutywnego 23 Euro,
- osoby spoza FPPL: 10 euro + udział w kosztach tłumaczenia konsekutywnego 23 Euro.

Więcej informacji Anna Wojakowska Skiba