Wprowadzenie do psychoanalizy. Czytanie i omawianie Seminarium I J. Lacana pt. „Pisma techniczne Freuda” - FPPL


W najbliższą sobotę, 16 grudnia, będziemy omawiać wybrane zagadnienia z 2. rozdziału seminarium I Jacques’a Lacana, zatytułowanego „Pierwsze wystąpienia w kwestii oporu”. Lacan mówi tu, między innymi, o pierwocinach metody psychoanalitycznej: zbiorze celowych starań i przypadkowych okoliczności, składających się na rewolucyjne odkrycie Freuda – odkrycie nieświadomego, które daje się odszyfrowywać i interpretować, a przy okazji pozwala łagodzić lub usuwać symptomy histeryczne.

Na bazie wystąpień uczestników, Lacan odnosi się do pierwszych przypadków Freuda, opisanych w „Studiach nad histerią”, czyli do punktu, w którym rodziła się metoda psychoanalityczna. Przywołuje także rozważania ojca psychoanalizy na temat oporu, który nazywa „sumą uprzedzeń analityka”, wskazując, że istotą w praktyce analitycznej jest odzyskanie przez pacjenta „innego mówienia”.

Lacan podkreśla, że prowadzenie psychoanalizy to zajęcie się jednostkowością danego przypadku, co widzimy także w podejściu Freuda, który poprzez stworzenie warunków, aby mogło się wyłonić i zostać zinterpretowane nieświadome, zakwestionował to, co świadome. Jednocześnie zaczynamy postrzegać postulat Lacana wobec psychoanalizy stawiany w tym seminarium: „poddać samą analizę schematowi działania, którego ona sama nas nauczyła, a który polega na odczytywaniu (…) jej teoretyczno-technicznego opracowania tego, co pozwala na uczynienie następnego kroku w odzyskiwaniu przez podmiot autentycznej rzeczywistości nieświadomego.”

Zapraszamy do wspólnego czytania i dyskusji w dn. 16 grudnia 2023 w godz. 16:00 – 18:00 w Bibliotece Uniwersyteckiej, ul. Ratajczaka 38/40 w Poznaniu.

Istnieje również możliwość dołączenia przez ZOOM.

Aby otrzymać link do spotkania oraz tekst seminarium I Lacana należy napisać do koordynatorki zajęć: szymanska.joannaaaa@gmail.com

PROWADZĄCY

  • Marcin Piotrowski
  • Joanna Szymańska

CENA

  • Zajęcia są bezpłatne

 

Więcej informacji: Wprowadzenie do psychoanalizy. Omawianie Seminarium I Lacana

Dołącz do wydarzenia na fb

 

ZAPRASZAMY!


Kalendarz spotkań FPPL