Zarząd FPPL zgodnie z zaleceniami Zarządu IF-EPFC, zwanego dalej CRIF, zorganizuje przed końcem października wybory na dwuletnią kadencję 2011 – 2013:
1) nowego Delegata naszego Forum (dotychczas Anna Wojakowska-Skiba); Delegat FPPL jest jednym ze 100 Delegatów innych Forów, tworzących wspólnie Kolegium Delegatów.
2) nowego Reprezentanta naszego obszaru językowego (jest obszar języka francuskiego) do ośmioosobowego CRIF (dotychczas był to Marc Strauss).

Kandydatką na Nowego Delegata FPPL, zaproponowaną i zaakceptowaną na zebraniu założycielskim FPPL, jest Sara Rodowicz-Ślusarczyk. Inne osoby zainteresowane kandydowaniem, zgłaszają swoje kandydatury do Anny Wojakowskiej-Skiba do 19 października.

Osoby zainteresowane kandydowaniem na nowego Reprezentanta naszego obszaru językowego, zgłaszają swoje kandydatury do Marca Straussa również do 19 października.

Po 19 października poinformujemy jakie kandydatury na Delegata i Reprezentanta napłynęły oraz potwierdzimy ostatecznie termin wyborów – najprawdopodobniej będzie to niedziela 24 października od godz. 10.00 do 10.30 (tuż przed seminarium z Marciem Straussem).

Uwaga! Do głosowania uprawnione będą osoby, które mają już opłaconą składkę do IF-EPFCL za rok 2010 lub które do 23 października wpłacą skarbnikowi FPPL składkę do IF-EPFCL na rok 2011 w wysokości 30 Euro.
AW-S