Czytanie Seminarium XVII J. Lacana pt. Odwrotna strona psychoanalizy - FPPL
Ilustracja: Joanna Salamon


W nowym roku akademickim powracamy do pracy nad Seminarium XVII Jacquesa Lacana zatytułowanym „Odwrotna strona psychoanalizy”.

W najbliższą sobotę zajmiemy się lekcją 7 z 11 marca 1970 roku, w której Lacan kontynuuje omawianie czterech dyskursów. Przedstawia je z perspektywy dwóch kluczowych terminów jak prawda i wiedza. Wyjaśnia tajemnicę prawdy dyskursu Pana i Uniwersytetu zestawiając je z innym ujęciem prawdy, będącej napędem dyskursu Analitycznego.

Prawda jest nierozerwalnie związana z wiedzą, która może mieć charakter świadomy lub nieświadomy. Lacan nazywa je odpowiednio treścią jawną i ukrytą. Wskazuje nam miejsce pojawiania się treść ukrytej podczas pracy analitycznej, wprowadzając jednocześnie pojęcie mitu. Przywołuje na tę okoliczność Freudowski mit ojca hordy pierwotnej z Totem i Tabu, a także mit Edypa oraz postać biblijnego Mojżesza. Tym samym Lacan oscyluje wokół Imienia Ojca i jego funkcji wobec zagrażającego pragnienia, na które wystawione jest każde dziecko.

Z drugiej strony Lacan wskazuje jaki wpływ na ludzkość ma wiedza wytwarzana przez naukę, służąca „dyskursowi” kapitalistycznemu, który nie będąc dyskursem sensu stricto ma ogromny wpływ na naszą cywilizację, a jego żniwo – w odniesieniu do więzi społecznych – obserwujemy w szeroko rozumianym rozpadzie relacji międzyludzkich.

Zajęcia poprowadzi Marcin Piotrowski.

W celu ułatwienia pracy nad Seminarium XVII zapewniamy dostęp do przygotowanego przez FPPL tłumaczenia na język polski.

CENA

  • Pojedyncze zajęcia (2 godziny): 40 zł
  • Pojedyncze zajęcia (2 godziny) dla studentów: 30 zł
  • Dla członków FPPL wstęp wolny

Prosimy o dokonywanie wpłat na konto FPPL: 79 1140 2004 0000 3902 7553 8931
Tytuł przelewu: SEMINARIUM XVII (+ liczba zajęć)
Potwierdzenia wpłat prosimy wysyłać na adres: szymanska.joannaaaa@gmail.com

MIEJSCE

Więcej informacji: Czytanie Seminarium XVII Lacana

Dołącz do wydarzenia na fb

ZAPRASZAMY!


Kalendarz spotkań FPPL